Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Handläggning

I de fall barnmorskan inom mödrahälsovården uppmärksammar eller känner oro för den gravida kvinnan eller dennes partner ska hon initiera informationsöverföring till den BVC som kvinnan valt. Detta kan till exempel bero på:

  • psykisk störning eller funktionsnedsättning
  • allvarlig fysisk sjukdom eller skada
  • risk/missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel
  • socialt utsatta levnadsförhållanden.

Informationsöverföringen kan ske på olika sätt:

  • helst via personligt möte mellan kvinnan, patientansvarig barnmorska och den BVC-sjuksköterska som kommer att ta hand om det nyfödda barnet och dess föräldrar. Om kvinnan så önskar kan partner eller annan närstående delta i mötet
  • om personligt möte ej kan ordnas ska överföringen ske via telefon med kvinnan närvarande i rummet
  • om det ej är möjligt att kontakta berörd BVC-sjuksköterska medan kvinnan är på besök kan informationsöverföringen ske via telefon vid annat tillfälle när kvinnan inte är närvarande.

Informationsöverföringen ska dokumenteras i MHV3. Vid sammanfattningen i cirka vecka 37 ska kontaktuppgifter till BVC-sköterska skrivas. Kvinnan ska alltid informeras och hennes godkännande ska eftersträvas. Om hon inte samtycker till informationsöverföring tillåter ändå lagen att detta sker om det sker i syfte att skydda det väntade barnet. Anmälan till socialtjänsten ska i dessa fall övervägas.

 

Utfärdat: 2010-10-16
Reviderat: 2015-01-15
Gäller tills vidare