Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Andelen överviktiga och feta ökar successivt i Sverige. Idag har cirka 13 procent av alla gravida ett BMI 30 eller mer. Många komplikationer som preeklampsi, graviditetshypertoni, graviditetsdiabetes, stora barn, intrauterin fosterdöd och trombossjukdomar ökar med vikten hos den gravida. Även vid förlossningen är risken för komplikationer ökad och avslutas i högre grad med kejsarsnitt.

Genom att hålla nere viktuppgången under graviditeten kan risken för framför allt preeklampsi, graviditetshypertoni och stora barn minsk. Att erbjuda viktkontroll vid varje barnmorskebesök ger tillfälle att diskutera patientens kost- och motionsvanor. Viktökning för feta gravida bör vara 5-9 kg enligt American Institute of Medicin. Viktnedgång är inte farligt om den gravida mår bra och äter bra mat.

Handläggning

Utökade kontroller

  • Tag TSH och fritt T4 i tidig graviditet enligt riktlinjen för thyroideasjukdomar.
  • Remittera för OGTT (oral glukos test) på alla kvinnor med BMI > 35 samt enligt riktlinjen för gestationsdiabetes.
  • Erbjud tidigt läkarbesök för vårdplanering och information om risker med fetma under graviditeten för alla med BMI > 35, och/eller om den gravida har någon interkurrent sjukdom eller tidigare komplicerad graviditet och förlossning.
  • Erbjud 2-4 extra barnmorskebesök i början av graviditeten för motiverande samtal angående levnadsvanor.
  • Vikt noteras vid varje besök.
  • Tillväxtultraljud erbjuds i graviditetsvecka 32 vid svårighet att mäta SF mått och oftare vid graviditetskomplikationer.
  • Erbjud samtal med dietist för kostanamnes och rådgivning.
  • Erbjud förlossningsförberedande samtal med den gravida och dess partner. Diskutera parets tankar, oro med mera. Skriv en förlossningsplanering i journalen. Remittera till Samtalsmottagningen vid uttalad oro.

Kost och motion

Förutom en väl balanserad kost enligt tallriksmodellen med tre huvudmål, ska den gravida informeras om att äta bra mellanmål. Under graviditeten finns ett ökat behov av flera näringsämnen som till exempel järn, folsyra, jod, D-vitamin och omega 3-fettsyror. Därför är det extra viktigt att äta näringsriktig mat under graviditeten.

Se vidare information om de Nordiska näringsrekommendationerna på Livsmedelsverkets hemsida:

Alla gravida rekommenderas att röra på sig minst 30 min/dag, en promenad eller cykeltur, simning eller vattengymnastik är några exempel. Hänvisa till sjukgymnast för bedömning och eventuell behandling i bassäng. Som ett alternativ eller komplement till vattengymnastik kan fysisk aktivitet på recept (FaR®) initieras av barnmorska eller sjukgymnast.

Den som är välmotiverad att ändra levnadsvanor kan föra mat och rörelsedagbok. Dagboken kan fungera som ett stöd med dagliga anteckningar om kost och motion. Vid eventuellt besök till dietist ger dagboken värdefull information och en god överblick över kost och motion den senaste veckan. Ett alternativ kan vara att fotografera måltiderna under dagen.

Fortsatt stöd efter förlossning

Informera BVC efter erhållet samtycke, att patienten haft utökade kontroller enligt riktlinjen fetma. Detta för att de ska kunna fortsätta stödja familjen att hålla goda kostvanor.

Vid efterkontrollen på BMM vägs patienten och ett motiverande samtal bör hållas för att stödja fortsatt goda levnadsvanor. Informera om att viktnedgång bör ske successivt, max 1 kg/vecka.

Läs merUtfärdat: 2014-12-16
Reviderad: 2016-08-11
Gäller tills vidare