Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Prolaktinom är en benign hypofystumör och är den vanligaste orsaken till hypofysär överproduktion av prolaktin. Ökade prolaktinnivåer i blodet kan ge galaktorrè, oligo-amenorrè och infertilitet. Stora prolaktinom (makroadenom) kan ge synnervspåverkan.  

Prevalens av prolaktinom i befolkningen är 44 per 100 000. Hos kvinnor är mikroadenom vanligast.

Handläggning

Gravida med prolaktinom/hyperprolaktinemi ska vårdplaneras av obstetriker i samråd med endokrinolog alternativt obstetriker/gynekolog med vana att hantera gravida med prolaktinom. Läkartid på BMM bokas.

Mikroadenom (<1 cm i diameter) är vanligast.

  • Behandlande läkemedel sätts ut vid positivt graviditetsbesked.
  • Kontroll av prolaktinvärden under graviditet behövs ej.
  • Synfältskontroller behöver inte utföras under graviditet om synrelaterade symtom saknas under graviditeten. Vid symtom ska den gravida undersökas av ögonläkare.
  • Inget hinder att amma och man kan oftast avvakta med att återuppta sin medicinering tills avslutad amning.
  • Efterkontroll till MVC-läkare och remiss till behandlande läkare/endokrinolog för fortsatta kontroller och ställningstagande till återupptag av medicinering.

Makroadenom (> 1 cm i diameter)

  • Remiss Spec-MVC
  • Ska skötas av endokrinolog med vana av makroadenom, i regel hypofyscentrum KS Solna, och i samråd med obstetriker för bland annat regelbundna synfältskontroller under graviditeten.
  • För de fåtal patienter som står på behandling under graviditeten ska detta läkemedel som regel ej sättas ut post partum.
  • Efterkontroll till MVC-läkare och remiss till behandlande läkare/endokrinolog för fortsatt uppföljning.

Behandling

Primär behandling är en peroral dopaminreceptoragonist/prolaktinhämmare, bromokriptin (T. Pravidel®), kabergolin (T. Dostinex®) eller kinagolid (Norprolac®).
Sekundär behandling är tumörexstirpation.

 

Utfärdat: 2010-01-15
Reviderat: 2016-12-13
Gäller tills vidare