Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Provtagning av klamydia

Klamydiaprovtagning ska erbjudas till alla gravida vid inskrivning och alla som besöker preventivmedelsrådgivningen.

Inför spiralinsättning ska klamydiaprov erbjudas men provsvar behöver inte erhållas före insättning om inte kliniska misstankar på infektion föreligger.

Vid positivt prov, gör en smittskyddsanmälan. Bör helst göras i anslutning till smittspårningen.

Smittspårning ska göras av den smittspårningsansvariga barnmorskan på mottagningen.

Provtagningsföreskrifter:

  • Det ska ha gått minst sju dagar från smittotillfället till provtagning.
  • Följ respektive laboratoriums rutiner. Prov från både vagina och urin är optimalt. Om laboratoriet bara tar prov från ett provtagningsställe är ett vaginalprov att föredra då det har något högre träffsäkerhet än bara urinprov. Viktigt att informera patienten att vaginalpinnen ska vara i vagina 15-30 s och föras runt två varv i cirkelrörelse innan den läggs i provtagningsröret.
  • Prov från svalg ska inte tas. Patienter som önskar det hänvisas till Sesam.
  • Patienten bör inte ha kissat på minst en timme.
  • Viktigt är att den första portionen urin sparas i provtagningsmuggen, resten kan patienten kissa i toaletten.
  • Kontrollera om patienten är överkänslig/allergisk för antibiotika.
  • Bevaka provsvar.
  • Godkända klamydia test finns att beställa via internet, se länkar under detta stycke. Kommer patienten med ett positivt provsvar från någon av dessa tester så kan behandling sättas in utan att nytt prov behöver tas. Observera att vid smittspårning ska prov på patientens partner/partners tas på mottagning.

Handläggning vid positiv klamydia

Kontakta patienten omgående. Ge patienten muntliga och skriftliga behandlingsföreskrifter. Finns att skriva ut:

Icke gravid

Barnmorskan förskriver doxycyklin (T. Doxycyklin® alternativt ett generika) 100 mg, 10 tabletter. Första dagen tas två tabletter och dag 2-9 en tablett. På receptet anges: Kostnadsfritt enligt smittskyddslagen
Interaktion: järn, antacida, läkemedel som påverkar saltsyreproduktionen i magsäcken, kalcium, olika epilepsi mediciner, antikoagulantia, alkohol, se

Försiktighet vid behandling med doxycyklin: Fototoxiska reaktioner kan förekomma.
Patienten bör därför undvika direkt solexponering under behandlingstiden och fem dagar efteråt. Patienter som får diarré under behandlingstiden ska hänvisas till husläkare då det finns en liten risk för Clostridium difficile.

Gravid

Gravida med positiv klamydia ska handläggas av läkare, behandling:

Behandling med doxycyklin ska undvikas i andra och tredje trimestern på grund av risk för missfärgning av tänder och hypoplasi samt inlagring i skelettet hos fostret under sista hälften av graviditeten. Erytromycin eller azitromycin ska inte förskrivas under den första trimestern, om möjligt, då man sett en något ökad risk för hjärtfel.

Gravida kvinnor med positiv klamydia ska alltid lämna kontrollprov efter 3-4 veckor.

Övrig STI-provtagning icke gravid

Gonorré

Gonorré tas om patienten ber om det, har symtom eller har haft utlandskontakt. Det räcker med att mottagningen tar ett DNA-test. Vid positiv gonorré ska den patientansvariga barnmorskan ringa Sesammottagning för att boka en tid, samt skicka remiss för konfirmering av gonorrédiagnosen. Om möjligt skickas kopia av provsvar, alternativt hänvisas till provsvar i Take Care. Smittskyddsanmälan ska göras av provtagande enhet. Om anmälan inte görs ska det framgå på remissen, Sesammottagningen ska då göra en anmälan. Behandling och smittspårning sker alltid på Sesammottagningen.

Hiv

Hivtest ska tas på alla preventivmedelspatienter som så önskar, se riktlinje:

Mycoplasma genitalium/Ureaplasma genitalium

Mycoplasma genitalium/Ureaplasma genitalium tas inte på Barnmorskemottagningarna. Hänvisa patienter till Sesammottagning som har kvarstående besvär trots negativt prov för klamydia och gonorré.

Hepatit B

Hepatit B tas om patienten har haft utlandskontakter eller haft ett sexuellt riskbeteende. Vid positivt provsvar ska patienten remitteras till infektionsmottagningen. Smittskyddsanmälan ska göras.

Hepatit C

Hepatit C tas om patienten eller partners har eller har haft ett i.v. missbruk eller fått
blodtransfusion före 1992. Vid positivt provsvar ska patienten remitteras till
Infektionsmottagningen/Solna.

Syfilis

Syfilis tas enbart om patienten uttryckligen ber om det eller om patienten har ett genitalt sår. Vid positivt prov kontaktas till Sesammottagning.

Patienter som ska hänvisas

Patient med symtom som UVI-besvär, flytningar, buksmärtor ska i första hand hänvisas till vårdcentral, gynekolog eller gynekologisk akutmottagning. Graden av besvär avgör lämplig vårdgivare.

Övrig STI-provtagning gravid

Hiv, syfilis, hepatit B ska tas på alla gravida. Har prov tagits inom 6 månader behöver proverna inte tas om.

Vid positiv hepatit B, hepatit C, hiv, syfilis, herpes genitalis, se riktlinjer på Vårdgivarguiden:


Utfärdat: 2013-11-07
Reviderat: 2016-12-09
Gäller tills vidare