Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Provtagning klamydia

 • Klamydiaprovtagning ska erbjudas generöst till alla gravida vid inskrivning och riktat till alla 26 år och yngre.
 • Erbjud alla preventivmedelspatienter provtagning.
 • Inför spiralinsättning erbjud provtagning men provsvar behöver inte erhållas före insättning.
 • Det ska ha gått minst sju dagar från smittotillfället till provtagning.
 • Följ respektive labs rutiner. Prov från både vagina och urin optimalt.
 • Prov från svalg ska inte tas. Patienter som önskar det hänvisas till Sesam.
 • Viktigt att det är första portionen urin tas i provtagningsmuggen, resten kan patienten kissa i toaletten.
 • Patienten bör inte ha kissat på minst en timme.
 • Se till att patientens mobilnummer finns i journalen.
 • Kontrollera om patienten är överkänslig/allergisk för antibiotika.
 • Bevaka provsvar.
 • Godkända nättester är Vårdguidens, RFSU:s och apotekets nättester. Kommer patienten med ett positivt provsvar från någon av dessa tester så kan behandling sättas in utan att nytt prov behöver tas. Obs vid smittspårning så ska patientens partner/partners ej nättestas.

 Vid positiv klamydia

 • OBS Gravida patienter ska få behandling av läkare
 • Kontakta patienten omgående. Patienten bör om möjligt komma till mottagningen för att få muntlig information/förhållningsregler och skriftlig info smittskyddsblad; och e-recept på Doxycyklin; Se riktlinje: Positiv klamydia – behandling.
 • Gör en smittskyddsanmälan. Bör helst göras i anslutning till smittspårningen.Smittspårning ska göras av den smittspårningsansvariga barnmorskan på mottagningen. Sesampärmen. Se länk under listan.
 • Besök för kontrollodling efter avslutad behandling ska erbjudas men är inte obligatoriskt. Gravida kvinnor med positiv klamydia ska dock alltid lämna kontrollprov efter 3-4 veckor.

Övrig STI-provtagning preventivmedelspatient

 • HIV-test ska tas på alla preventivmedelspatienter som så önskar. Se riktlinje HIV-provtagning preventivmedelspatient.
 • Gonorré tas om patienten ber om det, har symtom eller har haft utlandskontakter. Vid positiv gonorré ska den patientansvariga barnmorskan ringa Sesam och boka en tid, samt skicka remiss till dem för konfirmerande gonorréodling, smittskyddsanmälan, behandling och smittspårning och informera patienten. Cirka 20 procent av patienterna som har en positiv PCR- test är sedan negativa vid odlingen.
 • Hepatit B tas om patienten har haft utlandskontakter eller haft ett sexuellt riskbeteende. Vid positivt provsvar ska patienten remitteras till infektionsmottagningen. Smittskyddsanmälan Sesampärm.
 • Hepatit C tas om patienten eller partners har eller har haft ett iv missbruk eller fått blodtransfusion före 1992. Vid positivt provsvar ska patienten remitteras till infektionsmottagningen.
 • Mycoplasma genitalium tas inte på Barnmorskemottagningarna. Hänvisa patienter till Sesam-mottagningarna.
 • Syfilisprov tas enbart om patienten uttryckligen ber om det eller om patienten har ett, oftast oömt, genitalt sår.
 • Patienter med symtom: UVI-besvär, buksmärtor ska i första hand hänvisas till vårdcentral, Sesam eller gynekologakuten. Graden av besvär avgör lämplig vårdgivare.


Utfärdat 2013-11-07
Reviderat 2015-01-15
Gäller tills vidare