Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Myndigheter inom hälso- och sjukvård har enligt 14 kap 1 § andra stycket Socialtjänstlagen, SoL en lagstadgad skyldighet att genast anmäla till socialnämnden när de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd. När det gäller de yrkesverksamma som omfattas av anmälningsskyldigheten rör de uppgifter som man får kännedom i tjänsten och dessa kan inte anmälas anonymt.

Riktlinjer

  • Alla mottagningar ska ha telefonnummer både till socialtjänstens växel, barn- respektive ungdomsenhetens jourtelefon, faxnummer samt adress till socialkontor tillgängligt på expeditionen.
  • Känner du oro, diskutera med patienten om att hen kan göra en ansökan om insatser till socialtjänsten om du kan säkerställa att ansökan når fram. Låt kvinnan/ungdomen om möjligt få ringa från mottagningen eller se till att ansökan postas/faxas. Ha i åtanke att en patients ansökan går att ta tillbaka varpå socialtjänsten inte kan gå vidare i ärendet. Observera att egenansökan fråntar inte dig ansvar som tjänsteman att anmäla om du är orolig. Du behöver heller inga bevis för din oro.
  • Är du osäker ring och konsultera socialtjänsten. Du kan dra ditt ärende utan att röja patientens identitet.
  • När du skriver en anmälan; ange kvinnans, person- och telefonnummer samt adress. Ge en saklig beskrivning av vad det är som föranleder oron. Innan du anmäler bör du i första hand informera kvinnan/ungdomen om att du tänker anmäla. Om detta inte är möjligt kan du informera efteråt. Om ny oro uppstår eller om oron inte upphör, anmäl på nytt.

Ordförklaring


Ansökan om insatser till socialtjänsten görs av individen själv. Ansökan kan göras av person över 15 år, föräldrar samt blivande föräldrar. Om du är osäker, ring och diskutera med barn- eller ungdomsenheten på socialtjänsten. Ansökan är frivillig

Anmälan gör tjänsteman eller privatperson på orosindikation. Vid anmälan krävs självklart inte patientens medgivande.

Läs mer

 

Utfärdat: 2010-04-12
Reviderad: 2015-01-15
Gäller tills vidare