Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Under graviditet är risken för att drabbas av tromboembolisk komplikation (TE) cirka 1 per 1000 gravida, vilket är ungefär 10 gånger högre risk än annars. Under puerperiet anges risken vara ytterligare 2-4 gånger högre. Den ökade risken under graviditeten beror på förändring i koagulationssystemet samt förlångsammat blodflöde i venerna och kvarstår till omkring sex veckor efter förlossningen.

Gravida som tidigare haft TE har ungefär 100 gånger högre risk att drabbas av ny TE vid nästa graviditet. Detta innebär en risk på cirka 1-5/10 gravida. Risken ökar vid koagulationsdefekter och är störst vid antitrombinbrist.

Symtom

Symtom vid trombos i benet är i regel svullnad och ömhet i vaden. Bäckentrombos kan ge symtom i form av diffusa buk- eller magsmärtor eller ischiasliknande smärta och kan därför vara svår att diagnosticera.
Lungemboli ger oftast andfåddhet, andnöd och ibland hosta och smärta vid djupandning.
Man ska misstänka lungemboli hos gravida med lunginflammation som inte tillfrisknar normalt.

Handläggning

Gravida med ökad trombosrisk

  • Kompressionsstrumpor ska rekommenderas till gravida med ökad trombosrisk utan tidigare TE. Strumporna används från tidigt i graviditeten till och med 12 veckor post partum.

Misstänkt trombos under graviditet eller puerperium

  • Vid misstanke om djup ventrombos (DVT) eller lungemboli under graviditet eller puerperie ska kvinnan akut sändas till kvinnoklinik för utredning/behandling.

Trombosprofylax under graviditet och puerperium

  • Gravida med känd koagulationsrubbning eller hereditet för tromboembolisk sjukdom ska bokas på tidigt läkarbesök på barnmorskemottagningen (BMM) för bedömning. Vid större utredningar, eller vid oklarhet skickas remiss till Spec-MVC.
  • Gravida som tidigare haft TE ska snarast sättas in på trombosprofylaktisk behandling för att minska risken för ny TE. Dessa gravida ska bokas på tidigt läkarbesök på BMM alternativt tidigt remitteras till Spec-MVC för bedömning. Farmakologisk behandling ska alltid kombineras med kompressionsstrumpor, knästrumpa är vanligen tillräcklig.

Bilaga:

Vid resor

Vid resor med längre perioder av stillasittande skall kvinnan informeras om den ökade risken för trombos. Rekommendera alltid stödstrumpor och rörelse, att stå upp och gå regelbundet, samt att dricka rikligt med vatten.

 

Referenser:
ARG rapport nr 49, 2004. Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi.


Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2008-04-15
Reviderat: 2017-01-25
Gäller tills vidare.