Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Under graviditet är risken för en kvinna att drabbas av tromboembolisk komplikation, TE, cirka 1/1000, vilket är ungefär 10 gånger högre risk än annars. Under puerperiet anges risken vara ytterligare 2-4 gånger högre och den under graviditeten förändrade hemostatiska balansen kvarstår förändrad till omkring sex veckor efter förlossningen.

Kvinnor som tidigare haft TE har åtminstone 100 gånger högre risk att drabbas av ny TE vid graviditet, innebärande en risk på cirka 1-5/10 gravida. Risken ökar vid koagulationsdefekter och är störst vid antitrombinbrist.

Misstänkt trombos under graviditet eller puerperium

Vid under graviditet eller puerperiet misstänkt djup ventrombos, DVT, eller lungemboli ska patienten akut sändas till kvinnoklinik för utredning/behandling.

Trombosprofylax under graviditet och puerperium

Vid tidigare känd trombos och/eller koagulationsrubbning ska kvinnan erbjudas snabb läkartid på MHV.

Kvinnor med hereditet för tromboembolisk sjukdom ska på tidigt besök hos MVC-läkare för bedömning

Kvinnor som tidigare haft TE ska snarast sättas in på trombosprofylaktisk behandling för att minska risken för ny TE. Dessa kvinnor ska sättas upp till MVC-läkare alternativt tidigt remitteras till Spec-MVC  för bedömning.

Farmakologisk behandling ska alltid kombineras med kompressionsstrumpor, knästrumpa är vanligen tillräcklig. Detta rekommenderas också till kvinnor med ökad trombosrisk utan tidigare TE. Strumporna används från tidigt i graviditeten till och med 12 veckor post partum.

Vid resor med längre stillasittande ska risken för trombos beaktas. Rekommendera alltid stödstrumpor, rörelse och mycket vätska.

 

Utärdat: 2008 04 15
Reviderat: 2015-01-15
Gäller tills vidare