Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Gravida med symtomgivande urinvägsinfektion (UVI) samt med asymtomatisk bakteriuri (ABU) ska alltid behandlas.

ABU ska behandlas vid fynd av samma bakterieart i en koncentration av >100.000/ml utan symtom på urinvägsinfektion. Vid symtom hos den gravida kvinnan bör man överväga att behandla även vid lägre koncentration av bakterier i urinen.

Provtagning bör tas generöst vid symtom som sveda vid miktion, sammandragningar, värk över blåsan etcetera.

Indikationer för screening i tidig graviditet

  • Tidigare pyelonefrit
  • UVI under senaste året
  • Kronisk njursjukdom
  • Diabetes
  • Omskurna kvinnor.

Behandling

Behandling styrs av odlingsfynd. För behandling av GBS se separat PM.

Hos gravida skall ABU alltid behandlas som en akut cystit.

Behandlingsalternativ:

  • nitrofurantoin® 50 mg 1 x 3 i 5 dagar
  • pivmecillinam® 200 mg 1 x 3 i 5 dagar
  • cefadroxil® 500 mg 1 x 2 i en vecka

Vid urinvägsinfektion före graviditets vecka 12 bör cefadroxil eller pivmecillinam användas i första hand.

Amoxicillin 20-25 mg/kg uppdelat på 2 doser kan användas efter odlingssvar men användning bör begränsas på grund av stor resistensutveckling.

Kontrollodling efter behandling ska lämnas därefter lämnas urinodling varje trimester.

Vid recidiv skall patienten ha förnyad behandling och profylax bör övervägas. I första hand
ges nitrofurantoin

Akut pyelonefrit

Gravid med akut pyelonefrit ska alltid läggas in på sjukhus för behandling och övervakning.

 

Utfärdat: 2008-04-15
Reviderat: 2016-08-10
Gäller tills vidare