Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Socialstyrelsens allmänna råd om screening mot livmoderhalscancer rekommenderar att kvinnor kallas till cellprovtagning. Inom Stockholms läns landsting samordnas den gynekologiska cellprovtagningen av Regionalt Cancercentrum (RCC). Stockholms län och inom Region Gotland kallas kvinnor från 23 till 64 års ålder, detta för att alla ska ha ett registrerat prov vid 60 års ålder.

Cirka 5 procent av alla cellprov visar cellförändringar. Persisterande HPV infektion anses vara en nödvändig faktor för utveckling av cervixcancer. Detta är anledningen till att testning för HPV och HPV-vaccination kan användas i cervixcancerpreventionen.

År 2010 började Stockholms län med vätskebaserad cytologi. Vätskebaserad cytologi ger möjlighet att göra både cytologi och HPV test på samma prov. Kallelser skickas ut av Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland (RCC), baserat på senast tagna prov. Alla screeningprover analyseras på Cytologlaboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Handläggning

  • Erbjud cellprovtagning om det inte är utfört inom en treårsperiod för kvinnor ≤50 år och inom en sju års period för kvinnor >50 år.
  • Provtagaren måste försäkra sig om att kvinnan har ett personnummer och är skriven i Stockholms län vid användande av reservremiss. Utomlänspatienter hänvisas till gynekologisk mottagning för provtagning.
  • Erbjud cellprovtagning vid preventivmedelsrådgivning.
  • Erbjud cellprovtagning till gravida om inget cellprov är taget de senaste 2 ½ åren. Om möjlig provtagning innan graviditetsvecka 15, men det går att ta cellprov under hela graviditeten.
  • Vid rutinprov används screeningremiss/reservremiss. Kryssa för gravid och ange graviditetsvecka.
  • Provtagning efter partus utförs tidigast 8 veckor postpartum. Uppge på remissen om kvinnan ammar.
  • Vid genomgången total hysterektomi behövs ingen provtagning.
  • Är patienten asylsökande/papperslös ska cytologremiss alltid användas.

Läkarbesök för bedömning och handläggning under graviditet vid tidigare patologiskt cellprov/cellförändringar.

  • Cellprov ska tas med cytologremiss om det inte är taget det senaste året.
  • Vid patologiskt cellprov/oklara förhållanden eller annan misstanke om cervixpatologi ska remiss skickas till Gynekologisk mottagning för vidare bedömning och utredning under graviditet.

Vid oklarhet om när sista cellprov är taget kan informationen sökas via cytburken. Tätare provtagning än det screeningprogrammet rekommenderar ger inget mervärde för kvinnan.

Via inlogg i Cytburken(processregistret) kan barnmorskor få information om när senaste cellprov togs. Läkare kan se patienthistorik gällande cellprover, PAD relaterat till cervixdysplasi samt behandlingar av dysplasi.

Information om gynekologisk cellprovtagning på andra språk än svenska finns på 1177.se:

Utfärdat: 2010-05-31
Reviderad: 2016-12-06
Gäller tills vidare