Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

E-recept

I de flesta vårdavtal är användningen av e-recept ett krav. E-receptet skrivs direkt i journalsystemet och vårdgivaren ska föra in stödtjänster i sina it-system.

Webbaserade e-recepttjänster

Om du inte har ett journalsystem med receptmodul finns det webbaserade e-receptlösningar som tillhandahålls mot en licensavgift. Mer information om e-recepttjänsterna hittar du på

Pappersrecept

Beställ samtliga receptblanketter som kräver arbetsplats- och förskrivarkod från tryckeriet. Gäller alla förskrivare oavsett avtal.

Det är viktigt att

  • streckkoden är maskinläsbar för apoteket
  • arbetsplatsadressen är tryckt på receptet
  • adressen uppdateras i landstingets kodserver – detta görs hos den som ansvarar för arbetsplatsregistret inom sjukvårdsområdet.

Kontakt för att beställa pappersrecept

Strålfors Svenska AB
Kundtjänst
Järnvägsgatan 19
441 86 Alingsås

020-535 351
customer.service@stralfors.se

Arbetsplatskod och förskrivarkod

Privata vårdgivare som vill ta reda på arbetsplatskoden eller ändra adressen kontaktar:

Förskrivarkod

Förskrivarkod Socialstyrelsen

Förskrivare med svensk legitimation ska ha en personlig förskrivarkod som delas ut av Socialstyrelsen. Övriga får gruppkoder.

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ för patienter med regelbunden och stabil medicinering. Det är en bra lösning när patienten själv, eller med hjälp av närstående, inte klarar av sin läkemedelshantering på ett tillfredsställande sätt - oavsett boendeform.

Syftet med dosförpackade läkemedel:

  • att öka säkerheten av läkemedelshanteringen
  • att få en helhetsbild av patientens samlade läkemedelsordinationer
  • att förbättra följsamheten till ordinationer
  • att minska kassationen av läkemedel
  • att stödja rationell läkemedelsanvändning
  • att minska miljöstörande läkemedelsrester i naturen

Alla ordinationer görs i Pascal och journalförs i patientens journal.

Riktlinjer för användning av dosförpackade läkemedel i Stockholms läns landsting finns att laddas ner (se nedan) eller beställas som trycksak (fickbroschyr) via e-post: medicinsk.fortbildning@sll.se.

Regler vid läkemedelsförskrivning

Syftet med förskrivningsreglerna är att klargöra kostnadsansvaret mellan vårdgivare så att patienter får de läkemedel de ska ha.

Ersättning vid felaktig förskrivning

Läkemedelsförskrivning till utomlänare

Läkemedelsförskrivning till asylsökande och tillståndslösa

E-recept kan användas vid receptförskrivning till asylsökande och tillståndslösa och det kan skickas till alla apotek i länet, men ett specifikt apotek måste väljas på grund av att reservnumret inte är unikt som ett personnummer. Skriv gärna ut en minneslapp till patienten så att hen går till rätt apotek och för att apoteket ska kunna söka på rätt namn.

Asylsökande måste ha med giltigt LMA-kort vid uthämtande av läkemedel på apotek.

Recept för tillståndslösa märks med skrivning UTill/Tillståndslös betalas av Stockholms läns landsting i doseringsfältet. I och med detta har förskrivaren verifierat att patienten tillhör denna kategori och ytterligare dokument behövs inte.

Relaterat