Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Läkemedel inom läkemedelsförmånerna

  • Faktura för läkemedel skickas till det landsting där patienten är folkbokförd via ett parallellt system (via respektive apotek).
  • Rekommendationslista (Kloka listan ®) och vårdprogram för förskrivande landsting gäller.

Läkemedel utom läkemedelsförmånerna

  • Förskrivande läkare skickar ansökan om individuell subvention till Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ) på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Se adress under Kontakt.
  • Beslut fattas om individuell subventionering av vårdlandstinget (IVÄ).
  • Utfaller beslutet positivt, skickas beslutet till patienten, förskrivare och patientens hemlandsting.
  • Patienten går till valfritt apotek med beslutet.
  • Apoteket fakturerar vårdlandstinget (SLL) som i sin tur fakturerar hemlandstinget.

Patienter från SLL som söker vård utomläns

  • Beslut fattas om individuell läkemedelssubvention av vårdlandstinget.
  • Beslut skickas till Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ.
  • Faktura till SLL från apotek.

Behandlingsläkemedel inom specialiserad öppenvård

Vid användning av behandlingsläkemedel vid besök inom specialiserad öppenvård skrivs en specificerad räkning till boendelandstinget från sjukhuset/enheten. Även läkemedelskostnader specificeras på räkningen om det är dyra läkemedel som inte täcks inom generell besöksersättning.

Kontakt

För frågor angånde läkemedelsförskrivning till utomlänspatienter:

Adress till enheten för individuella vårdärenden:

Relaterat