Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

För att identifiera skador i vården används olika metoder, bland annat punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, BHK, förekomst av vårdrelaterade infektioner, VRI, och trycksår.

Mätningarna i Stockholms läns landsting, SLL, under hösten 2015 visar följande resultat:

Följsamheten till BHK behöver förbättras

Vid den punktprevalensmätning som genomfördes under hösten nådde SLL 65 procents följsamhet av basala hygienrutiner (jämfört med 68 procent under våren 2015). Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler behöver förbättras. BHK-resultatet brukar anges som en faktor bland många för att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Nära mål för VRI

I punktprevalensmätningen av VRI hösten 2015 låg landstingets resultat nära målvärdet i SLL:s Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården på 9,4 procent med förekomsten 9,5 procent inom somatisk vård. Resultatet blev 8,4 procents förekomst om mätningen inom psykiatrins slutenvård inkluderas.

Regional mätning av trycksår kan tyda på viss förbättring

Andelen trycksår ligger under hösten 2015 totalt på 13 procent i SLL (jämfört med 13,4 procent under våren 2015). Andelen patienter med svårare trycksår (kategori 2-4) är 7 procent. Mätningen visar också att 75,8 procent av riskpatienterna blir riskbedömda inom 24 timmar. Liksom vid tidigare mätningar har SLL en hög andel riskpatienter, 22 procent.

Mätning för hela landet

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bjuder in landstingen till en nationell punktprevalensmätning, PPM, varje vår. I Stockholms läns landsting genomfördes även höstmätningar i november 2015.

Mätresultaten ägs av varje vårdgivare, men samlas i en databas på SKL så att statistik kan tas ut. Eftersom de deltagande verksamheternas innehåll och specialiteter varierar, används resultaten framförallt för analys och förbättringsarbete på den egna vårdenheten.

Resultat av punktprevalensmätningar i SLL

Kontakt