Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting, SLL, anordnar utbildningar i patientsäkerhet för hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns både grundläggande utbildningar i patientsäkerhet och utbildningar för dig som vill fördjupa dig ytterligare. Flera av utbildningarna hittar du på Lärtorget. Där finns både utbildningar som är öppna för alla och sådana som kräver ett tjänsteavtal med Lärtorget och en inloggning med e-tjänstekort.

E-utbildning i patientsäkerhet


E-utbildningen handlar om vad varje medarbetare i Stockholms läns landsting kan göra för att bidra till säkrare vård. Utbildningen riktar sig till alla som vill uppdatera eller förbättra sina kunskaper om patientsäkerhet.

Fakta blandas med interaktiva övningar. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i bland annat

  • aktuella lagar och föreskrifter
  • riskområden
  • kulturens och kommunikationens betydelse samt
  • tips om metoder och verktyg.

Utbildningen sker på webben vilket ger möjlighet till ett flexibelt lärande på egen hand eller i grupp, och också en möjlighet att välja när det passar bäst att ta del av utbildningen. Efter avslutande tre frågor med godkänt resultat kan du skriva ut ett diplom.

Patientsäkerhet - e-utbildning

Stockholms läns landstings webbutbildning om patientsäkerhet handlar om din roll i utmaningen att skapa en trygg och säker vård, och vad du konkret kan göra för att minska skadorna i vården.

Chefsutbildning i patientsäkerhet

Stockholms läns landsting erbjuder en chefsutbildning i patientsäkerhet och förbättringskunskap. Utbildningen sker i seminarieform och fördjupar kursdeltagarens kunskaper i patientsäkerhet samt ger konkreta verktyg för hur man leder förbättringsarbete mot ökad patientsäkerhet. Den lärarledda chefsutbildningen är ett komplement med fördjupning till e-utbildningen i patientsäkerhet. Utbildningen ger även en bra grund och bra verktyg för den som har en nystartad verksamhet.

Förbättringsarbete mot ökad patientsäkerhet

I utbildningen ingår att upprätta en projektplan för ett förbättringsarbete i den egna verksamheten.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef/biträdande chef, medicinskt ansvarig eller har en roll med särskilt ansvar för patientsäkerheten i landstinget eller hos vårdgivare som SLL har avtal med.

Vad som är bra med chefsutbildningen enligt deltagare

  • Heltäckande utifrån vårdskadeområden och ger ett chefsperspektiv på hur man bör arbeta med frågorna
  • Utbildningen är verklighets- och verksamhetsanpassad
  • Förbättringsuppgiften är ett viktigt inslag i utbildningen
  • Ger nya kontakter med chefer inom SLL som man annars inte hade träffat

Uppdragsgivare

Utbildningen har funnits i ett år och är utvecklad på uppdrag av Patientsäkerhetskommittén i Stockholms läns landsting i samarbete med Helseplan.

Mer information och anmälan

Utbildningen omfattar totalt 3 dagar vid 4 tillfällen. Mer information om kursinnehåll, upplägg och kontaktpersoner finns på Lärtorget och kräver inte inloggning.

Nya kursdatum tillkommer kontinuerligt.

Basala hygienrutiner och klädregler

En utbildning i basala hygienrutiner och klädregler, BHK, finns på Lärtorget. Kursen finns också på engelska.

E-utbildning

Basala hygienrutiner. Ett sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Trycksår, undernäring och fall

Brister inom områdena trycksår, undernäring och fall är ett stort patientsäkerhetsproblem i vården. Stockholms läns landsting har i samband med implementeringen av de regionala vårdprogrammen tagit fram ett koncept med utbildningar och stödjande material, den så kallade TUFF-satsningen under 2009-2012. TUFF står för trycksår, undernäring och fallförebyggande.

Länkar till utbildning i att förebygga trycksår, undernäring och fall och till informationsfilm finns på länken nedan.

HändelseVis

Webbtjänsten HändelseVis är Stockholms läns landstings gemensamma IT-stöd för risk- och avvikelserapportering. Syftet är att öka säkerheten för patienter och medarbetare. På Lärtorget finns flera utbildningar i HändelseVis. Dessa utbildningar kräver inloggning.

Säker informationshantering

För att få en grundläggande kunskap om hur du hanterar information på ett säkert sätt erbjuds DISA-utbildningen via Lärtorget.

Fördjupande utbildningar på KI

Nedanstående fördjupande kurser erbjuds som uppdragsutbildning i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Medicinsk stab på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Händelseanalys

Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting ger i samarbete en kurs i händelseanalys. Kursen blandar teori och praktik och utgår från både seminarier och egenstudier. Kursen innehåller bland annat initiering av analys/ansvarsfördelning, journalgranskning, planering, intervjuteknik, utarbetande av händelsekedja, bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag, utarbetande av slutrapport, godkännande av förbättringsförslag, förankring och uppföljning i verksamheten samt patientmedverkan.

Riskanalys

Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting ger i samarbete en kurs i riskanalys. Kursen blandar teori och praktik och utgår från både seminarier och egenstudier. Kursen innehåller bland annat initiering av analys/ansvarsfördelning, utarbetande av processchema, identifiering av risker och bedömning allvarlighetsgrad och sannolikhet, identifikation av bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag, utarbetande av slutrapport, godkännande av förbättringsförslag, förankring och uppföljning i verksamheten och patientmedverkan.

Inga förkunskaper krävs, dock rekommenderas att man har genomgått kursen Händelseanalys, se ovan.