Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Brister inom områdena trycksår, undernäring och fall är ett stort patientsäkerhetsproblemen i vården.

Trycksår, undernäring och fall har koppling till varandra. När någon av dessa skador uppstår är det lätt hänt att även de övriga två skadorna inträffar. Alla tre skadorna kan förebyggas, något som sparar patienten onödigt lidande.

Några korta fakta:

 • 15-20 procent av patienter i Stockholms läns landsting drabbas av trycksår under vårdtiden.
 • Frukost och mellanmål bör täcka minst 50 procent av patientens totala energibehov.
 • Om patienten har fler än tre läkemedel är det en riskfaktor för fall.

Evidensbaserad satsning - TUFF

Stockholms läns landsting har i samband med  implementeringen av de regionala vårdprogrammen tagit fram ett koncept med utbildningar och stödjande material, den så kallade TUFF-satsningen under 2009-2012. TUFF står för trycksår, undernäring, fallförebyggande. Materialen finns att använda för att förebygga skador inom dessa områden. Alla resultat, metoder och rekommendationer som finns inom TUFF är evidensbaserade.

Vårdprogrammen:

Stödmaterial som kan beställas

TUFF består av en personal- och utbildningsdel som innehåller:

 • en personalfolder
 • ett bedömningsinstrument
 • en grundutbildning som går att göra själv till exempel under en arbetsplatsträff
 • en fördjupad utbildning som man kan göra själv på webben
 • ett kunskapstest där man själv kan testa sina kunskaper och få diplom.

Patientmaterialet består av:

 • en patientfolder med tips och råd om hur man själv förebygger TUFF-skador
 • ett brickunderlägg som kan användas vid till exempel patientluncher
 • en vändskiva som sätts på sängen, rullstolen eller motsvarande och visar när den senaste lägesförändringen skedde.

Stöd för löpande uppföljning av deltagande enheters förebyggande arbete består av:

 • en väggtavla för dagliga noteringar av till exempel riskbedömningar och inträffade händelser
 • ett schema för uppföljning av åtgärder.

Film - fallförebyggande insatser

Utbildning

Kunskapstest

Testet består av 30 frågor som tar sex-sju minuter att besvara. När du får alla rätt blir du diplomerad i TUFF. Får du inte alla rätt första gången, kan du göra om testet.