TUFF-fördjupad utbildning

Fördjupad utbildning, passar bra för självstudier

Fördjupad utbildning, passar bra för självstudier

Fördjupad utbildning om att förebygga trycksår, undernäring och fall. Det här är en Powerpoint och nedladdningen kan ta tid.