Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hälsoundersökning

Det är landstinget som har ansvar för att asylsökande, kvotflyktingar och vissa anknytningsinvandrade personer erbjuds en hälsoundersökning. I denna ingår erbjudande om provtagning enligt Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Låg smittrisk kopplat till flyktingsituationen

För närvarande (november 2015) anländer många människor till Sverige för att söka tillfälligt skydd eller asyl, främst från Syrien, Afghanistan och Irak. Folkhälsomyndigheten har utrett om detta innebär ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar till befolkningen i Sverige. Den övergripande slutsatsen är att riskerna är låga. Det är dock viktigt att sjuka personer med symtom söker och får vård samt att asylsökande erbjuds en tidig hälsoundersökning och vid behov kompletterande vaccinationer.

Information för vården

Alla vårdcentraler i Stockholms län har i uppdrag att ta emot asylsökande och tillståndslösa för vård. Vid akut sjukdom eller skada kan asylsökande och tillståndslösa besöka närakuterna eller sjukhusens akutmottagningar.

Vuxna asylsökande/tillståndslösa har rätt till "vård som inte kan vänta". Asylsökande barn under 18 har rätt till samma vård som folkbokförda barn.

Vårdcentraler som genomför hälsoundersökning

Utöver detta har sju vårdcentraler ett särskilt uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar för asylsökande.

Vägledning för att underlätta prioritering

Folkhälsomyndigheten har i november 2015 tagit fram en vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta prioritering av vem som ur smittskyddssynpunkt behöver komma i kontakt med vården redan innan hälsoundersökningen.

Grupper som bör prioriteras är:

  1. Sjuka personer med symtom. Differentialdiagnostiska överväganden vid olika symtom tas upp i dokumentet.
  2. Barn 0-5 år, framförallt från Syrien, Irak och Afghanistan, som kan vara ovaccinerade/ofullständigt vaccinerade på grund av situationen i ursprungsländerna. (Information om kompletteringsvaccination för ofullständigt vaccinerade barn finns under sektionen Barn- och skolhälsovård nedan.)

Informationsmaterial om rätten till sjukvård för tillståndslösa

Rätt till vård - folder

Information till vårdgivare (kassapersonal) om papperslösas rätt till subventionerad hälso- och sjukvård.

Utbildningar om psykisk hälsa

Asylsökande och nyanlända - Utbildningar hos Uppdrag Psykisk Hälsa

Barnhälsovård och elevhälsa

För barn i förskoleåldern kan hälsoundersökningen genomföras på länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, eller på ovanstående vårdcentraler.

Folkbokförda anknytningsinvandrade skolbarn kan av elevhälsan remitteras till vilken vårdcentral som helst för hälsoundersökning, se information om Frikod Ung nedan.

Vaccination

Remisser

Personal på asylboenden

Filmad information till personal på asylboenden

Filmad föreläsning med information om hur smittspridning kan förebyggas på asylboenden. Filmen vänder sig främst till dig som arbetar på asylboenden och på boenden för ensamkommande barn men även till frivilligorganisationer.

Hygienrutiner på asylboenden

För dig som arbetar på ett asylboende. Tar bland annat upp hur du kan bidra till att förebygga spridning av tarmsmittor.

Checklista vid inspektion av asylboenden

Checklista i Word-format, framtagen av Södertörns Miljö- och Hälsoskydds-förbund. Den kan användas av kommunernas miljöinspektörer i samband med inspektion av asylboenden.

Hepatit och tuberkulos

Hepatit B och C

Tuberkulos

Tuberkulos - Fakta om sjukdomen

Beställningsbar folder från Smittskydd Stockholm med fakta om smittsamhet, symtom, diagnos och behandling av tuberkulos. Finns på flera språk.

Kontaktpersoner

Externa länkar