Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Arlanda flygplats är klassad som karantänsflygplats.
Smittskyddsläkaren har ansvaret för att samordna smittskyddskontrollen i karantänshamnar. Då särskilda åtgärder kan bli nödvändiga vid smittsam sjukdom som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa finns en arbetsgrupp för att kontinuerligt ha en beredskap i enlighet med lagen om internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570).

1-4 Tilldelas medlemmar i arbetsgruppen

5. Epidemiberedskapsplaner

Epidemiberedskapsplan

Beskriver hur Stockholms läns smittskyddsverksamhet och hälso- och sjukvård ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.

6. Lagar och förordningar

Lagstöd vid IHMH

7. IHR 2005

IHR på svenska

8. IHR Karantänssjukdomar

Sjukdomar som alltid ska rapporteras till Socialstyrelsen enligt IHR Meddelandeblad från socialstyrelsen, feb 2008

9. Information om smittsamma sjukdomar och matförgiftning

Sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

West Nile Fever

Ebola

Smittskydd Stockholms information om ebola. Här finns medicinsk information, utbildningsmaterial och handlingsplan vid misstänkta fall, inklusive hygienrutiner.

Information turistdiarré Symtom matförgiftningar

10. Vårdhygieniska- och städrutiner

 Vård av högsmittsamma patienter med allvarlig sjukdom
 Tuberkulos hos flygresenär
 
 Risk assessment guidelines for infectious diseases, aircraft
 Risk assessment guidelines for infectious diseases, aircraft del 2
 Risk assessment guidelines for infectious diseases, aircraft Influenza
 Risk assessment guidelines for infectious diseases, aircraft Tuberculos
 

 Beställning av ambulans

11. Allmänna råd, information, CDC guidelines

 

12. Informationsbrev, hälsodeklaration och formulär

Hälsodeklaration Svenska
Health declaration English
Health declaration German
Health declaration Finnish
Health declaration French
Health declaration Spanish
Passagerarscreening
Hälsodeklaration mag-tarm Svenska
Health declaration diarrhea English
Standardbrev, tarmsymtom
Intervjuformulär mag-tarm
Brev passagerare MERS-CoV
Brev passagerare Tuberkulos
Infobrev VHF högrisk, Svenska
Infobrev VHF högrisk, Engelska
Infobrev VHF lågrisk, Svenska
Infobrev VHF lågrisk, Engelska

13-15 Tilldelas medlemmar i arbetsgruppen