Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Arlanda flygplats är klassad som karantänsflygplats.
Smittskyddsläkaren har ansvaret för att samordna smittskyddskontrollen i karantänshamnar. Då särskilda åtgärder kan bli nödvändiga vid smittsam sjukdom som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa finns en arbetsgrupp för att kontinuerligt ha en beredskap i enlighet med lagen om internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570).

1-4 Tilldelas medlemmar i arbetsgruppen

5. Epidemiberedskapsplaner

Epidemiberedskapsplan

Beskriver hur Stockholms läns smittskyddsverksamhet och hälso- och sjukvård ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.

6. Lagar och förordningar

7. IHR 2005

8. IHR Karantänssjukdomar

9. Information om smittsamma sjukdomar och matförgiftning

Sjukdomar A-Ö

Ebola

Smittskydd Stockholms information om ebola. Här finns medicinsk information, utbildningsmaterial och handlingsplan vid misstänkta fall, inklusive hygienrutiner.

10. Vårdhygieniska- och städrutiner

11. Allmänna råd, information, CDC guidelines

 

12. Informationsbrev, hälsodeklaration och formulär

13-15 Tilldelas medlemmar i arbetsgruppen