Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

CRPS (komplext regionalt smärtsyndrom) är ett kroniskt smärttillstånd som kan drabba en arm eller ett ben, medan POTS (posturalt ortostatiskt takykardiskt syndrom) är ett tillstånd som ger en onormal ökning av hjärtfrekvensen när man sätter eller ställer sig upp. Patienter med POTS kan också ha yrsel och svimning, huvudvärk, smärta, illamående och trötthet.

Mer än 80 miljoner flickor och kvinnor i världen har fått HPV-vaccin och i Sverige har ca 500 000 individer vaccinerats med Gardasil eller Cervarix sedan 2006. I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns inga inrapporterade fall med diagnosen CRPS och för diagnosen POTS finns (5 november 2015) 10 inrapporterade fall.

EMAs säkerhetskommittés granskning, som skett i samråd med ledande experter inom området, omfattar publicerade forskningsresultat, data från kliniska prövningar och rapporter om misstänkta biverkningar från patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, uppgifter från medlemsländerna. Uppskattningsvis drabbas varje år ca 150 flickor och unga kvinnor per miljon av CRPS och ungefär lika många utvecklar POTS. Förekomsten hos vaccinerade flickor skiljer sig inte från den förväntade i respektive åldersgrupp. EMAs säkerhetskommitté drar slutsatsen att det inte finns vetenskapligt stöd för att CRPS eller POTS orsakas av HPV-vacciner. Det finns därför ingen anledning att ändra rekommendationerna för hur vaccinerna används eller den aktuella produktinformationen.

Årligen insjuknar ca 34 000 kvinnor i Europa (varav ca 450 i Sverige) i livmoderhalscancer, varav ca 13 000 dör till följd av sjukdomen. Olika HPV-virus är orsaken till all livmoderhalscancer och de nuvarande vaccinerna skyddar mot minst 70% av dessa. Fördelarna med HPV-vacciner fortsätter därför att överväga riskerna. Säkerheten för dessa vacciner, liksom för alla läkemedel, kommer fortsätta att övervakas noga.

Externa länkar