Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vaccin och administrering

Primärimmuniseringen omfattar 3 vaccindoser intramuskulärt, den andra dosen ges efter 1 månad och den tredje 6 månader efter den första dosen. Mer än 95 % av immunkompetenta barn och vuxna utvecklar ett skyddande antikroppssvar efter grundimmunisering med 3 doser.

Kontroller före och efter vaccination

Kontroll av hepatit B-markörer före vaccination rekommenderas till personer från riskgrupper eller områden med högre prevalens än i Sverige. Omhändertagandet av person med kronisk hepatit B är viktigt ur smittskyddssynpunkt samt för det medicinska omhändertagandet men någon särskild risk med att vaccinera någon med kronisk hepatit B eller som har tecken på genomgången infektion finns inte.

Kontroll av antikroppsnivån efter vaccination görs en månad efter den tredje vaccindosen och rekommenderas till vuxna individer som utsätts för risk att smittas av hepatit B såsom sexualpartners till hepatit B- bärare och av dialyspatienter. Generellt rekommenderas inte kontroll av barn och ungdomar.

Antikroppssvaret vid hepatit B-vaccination är sämre vid högre ålder, hos rökare, bland män samt vid vissa kroniska sjukdomar som nedsätter immunförsvaret.

Boosterdos

Behovet av en boosterdos efter genomförd primärimmunisering till i övrigt friska individer är inte helt klarlagt. Hittills publicerade data tyder på ett skydd efter vaccination där man uppnått en skyddande antikroppsnivå som varar i 15 år och sannolikt längre.

Vaccin mot hepatit B i kombination med DTP-Hib-polio, hexavalent vaccin, erbjuds från och med 1 januari 2013 till alla barn i ordinarie barnvaccinationsprogrammet på BVC. Sedan 2005 har detta erbjudits till barn där föräldrar, mor- eller farföräldrar härstammar från land där prevalensen av hepatit B är minst två procent.

Grupper med ökad risk

Grupper med ökad risk för hepatit B-exposition och som erbjuds kostnadsfri hepatit B-vaccination.

 • Personer som har ett intravenöst missbruk
 • Män som har sex med män
 • Interner på fängelse
 • Sexualpartner till person med akut eller kronisk hepatit B
 • Familjemedlemmar i familj med akut eller kronisk hepatit B
 • Barn och vårdare som vistas i samma grupp inom barnomsorgsverksamheten som HBsAg-positiva småbarn (< 6 år)
 • Barn till föräldrar från länder med intermediär till hög prevalens av hepatit B (gäller barn födda 2005 eller senare)

För personer som har ett intravenöst missbruk samt för män som har sex med män omfattar kostnadsfriheten förutom hepatit B-vaccination även hepatit A-vaccination med kombinationsvaccinet Twinrix®.

Det är viktigt att sjukvården, elevhälsan, barnavårdscentraler och andra vårdgivare vid varje kontakt med någon från dessa riskgrupper verifierar att de har ett skydd mot hepatit B och om så inte är fallet ser till att de får nödvändiga vaccinationer.

Vårdtagare

 • Patienter som kommer att vara i eller är i hemodialys
 • Klienter inom omsorgsverksamheten som kommer i kontakt med personer smittsamma för hepatit B

Yrkesgrupper med ökad risk

 • Hälso- och sjukvårdspersonal med frekvent förekommande blodkontakt där det finns risk för att hepatit B-smitta förekommer bland patienterna
 • Laborerande personal som analyserar blod eller andra kroppsvätskor som kan komma från patienter smittsamma för hepatit B
 • Tandvårdspersonal med frekvent förekommande blodkontakt där det finns en risk för att hepatit B-smitta förekommer bland patienterna
 • Personal inom omsorgsverksamheten vid enheter där det finns en risk för att hepatit B-smitta förekommer
 • Kriminalvårdspersonal och poliser med särskilt hög risk att komma i kontakt med blod från smittsamma personer
 • Vårdpersonal vid behandlingshem för narkotikamissbrukare
 • Ambulanspersonal

När det gäller grupper som utsätts för risk inom sitt arbete ska varje arbetsgivare göra en bedömning av vilka risker som finns på arbetsplatsen. Om bedömningen visar att medicinska förebyggande åtgärder – t ex vaccination – behövs, ska arbetsgivaren erbjuda och bekosta sådana enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1). Enligt föreskrifterna om skydd mot blodsmitta (AFS 1986:23) ska det också finnas instruktioner för vaccinationsprofylax vid arbeten som är särskilt utsatta för risker.

Fördjupning

Hepatit B

Smittskydd Stockholms information om hepatit B.