Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Efter djurbett/rivsår/slick mot sår/slemhinna i länder där det finns rabies ska den exponerade personen snarast söka på infektionsklinik för ställningstagande till postexpositionsprofylax (PEP) mot rabies. Detta gäller oavsett om den exponerade personen är vaccinerad mot rabies eller inte. Läkare ska förstås samtidigt bedöma bettskadan avseende eventuellt behov av tetanus-profylax, antibiotika eller kirurgisk revision.

Rabies PEP innebär sårtvätt, rabiesvaccin enligt särskilt schema och ibland även rabies-immunglobulin.

Rabies-immunglobulin kan rekvireras via apoteket C. W. Scheele, telefon 010-447 61 00.

Om PEP vaccinationsschema påbörjats utomlands är det av stor vikt att de återstående planerade doserna ges enligt det uppgjorda tidsschemat. Om det inte finns möjlighet att komma till infektionsmottagning de aktuella dagarna kan PEP behöva ges på akutmottagning.

Rabies tillhör de allmänfarliga sjukdomarna enligt smittskyddslagen, vilket innebär att undersökning, vård och behandling inklusive rabies PEP ska vara kostnadsfritt för patienten.

Var ges PEP?

I Stockholm kan rabies PEP ges via infektionsklinik enligt nedan:

  1. Dagtid måndag-fredag: på infektionskliniken på Karolinska sjukhuset i Solna eller Huddinge, alternativt på infektionskliniken på Danderyds sjukhus samt Södersjukhuset
  2. Kvällstid (till och med klockan 22) måndag-fredag: på samma sjukhus som ovan, då via akutmottagningarna
  3. Jourtid (nätter från och med klockan 22 samt helger)
    - All jourtid: akutmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge och på Södersjukhuset
    - Helger 8-22: akutmottagningen för infektion på Karolinska sjukhuset i Solna
    - Helger 9-22: akutmottagningen på Danderyds sjukhus

Externa länkar