Checklista vid inspektion av asylboenden

Checklista vid inspektion av asylboenden

Checklista vid inspektion av asylboenden

Checklista i Word-format, framtagen av Södertörns Miljö- och Hälsoskydds-förbund. Den kan användas av kommunernas miljöinspektörer i samband med inspektion av asylboenden.

  • Smittskydd Stockholm