Bilaga3-Patientbrev om provtagning av utskriven patient-ESBLcarba

ESBLcarba - Patientbrev om provtagning

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.