Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sammanfattning: WHO förklarade i mars Sierra Leone, samt nu i juni även Guinea och Liberia, ebola-fria. Detta definieras som att 42 dagar har gått sedan senaste konstaterade sjukdomsfallet (dubbla inkubationstiden). Länderna fortsätter nu med utökad övervakning i 90 dagar där alla misstänkta fall provtas och skyndsamt rapporteras. Riktad rådgivning, för att undvika smitta från personer som tillfrisknat från ebola, betonas också

Uppdaterat 16 juni.

Läget i världen

Sedan ebola-epidemin började i Västafrika i december 2013 har totalt 28616 fall rapporterats varav 11310 avlidit (WHO 160610) och drygt 10000 personer har överlevt sjukdomen.
De tre hårdast drabbade länderna har varit Liberia, Sierra Leone och Guinea.

WHO kunde 9 juni för tredje gången förklara utbrottet i Västafrika avslutat. Efter två tidigare tillkännagivanden i januari och mars upptäcktes ytterligare fall med kortare sekundära smittkedjor i Sierra Leone och Guinea. Vid dessa tillfällen misstänktes smitta ha skett genom exposition för kroppsvätskor från personer som tidigare genomgått ebola men som sedan kliniskt tillfrisknat. Nu fortsätter länderna med förstärkt övervakning under tre månader samt att ha beredskap på plats om nya utbrott skulle inträffa. Smittrisk bedöms kvarstå efter exposition för kroppsvätskor från personer som tidigare genomgått smittan. WHO betonar därför vikten av rådgivning om att praktisera säkert sex samt vid misstanke provtagning.

I Stockholm gäller att det är viktigt att efterfråga reseanamnes hos personer med infektionssymtom inklusive feber. SLLs landbaserade falldefinition togs bort i februari 2016, och har ersattes av nedanstående falldefinitionen

Om misstanke om ebola eller annan blödarfeber uppstår ska infektionsbakjouren på Karolinska, Huddinge kontaktas.

När ska ebola misstänkas?

Ebola ska misstänkas om en person insjuknar med feber ≥38 grader inom 21 dagar efter vistelse i område där ebola förekommer eller har förekommit och uppfyller ytterligare kriterier (till exempel har oförklarliga blödningar -inte bara blodig diarré, har arbetat inom sjukvård eller varit i kontakt med konstaterat ebola fall). För fullständig falldefinition, se handlingsplanen.

Personer med feber bör tillfrågas om utlandsvistelse inom 21 dagar från symtomdebut. Om misstanke om ebola uppstår kontaktar vårdpersonal infektionsbakjouren på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (08-585 800 00 vx).
Privatpersoner ringer till 1177 Vårdguiden, som kontaktar infektionsbakjouren vid misstänkt fall.

SLLs handlingsplan för virala hemorragiska febrar, inklusive ebola, finns på Smittskydd Stockholms sjukdomssida för ebola.

Ebola

Smittskydd Stockholms information om ebola. Här finns medicinsk information, utbildningsmaterial och handlingsplan vid misstänkta fall, inklusive hygienrutiner.