Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient-id (se länk nedan: Hur anmäls hiv avseende patient-ID?)
 • hemortslandsting (landsting där patienten är bosatt)
 • namn på laboratorium och laboratorienummer
 • typ av infektion och orsak till diagnos
 • diagnosdatum för hiv
 • diagnosdatum och kriterier om AIDS
 • sannolikt födelseland och smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • vilka förhållningsregler som givits
 • namn på klinik, ansvarig anmälare
 • om remitterad och från/till vilken klinik
 • datum om avliden.

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Smittskyddsblad

Smittspårning

PM och anvisningar

Asyl - migration - hälsoundersökning

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Provtagning av hiv

Uppföljningstid efter hiv-exposition

För att utesluta hiv-infektion vid negativt testresultat efter misstänkt hiv-exposition rekommenderas numera sex veckors uppföljningstid vid laboratoriebaserade hiv-test.

Vid test som görs på mottagningen med snabbsvar är uppföljningstiden 8 veckor.

Mer information, och hela den nya rekommendationen finns att läsa hos Folkhälsomyndigheten, se Externa länkar nedan.

Statistik

Mer om hiv

Hiv och smittskyddslagen

Hiv ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Kontaktpersoner

Trycksaker

Hiv hos barn

Foldrar från Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hiv-infektion.

Externa länkar

Stop HIV

Är du osäker på din hivstatus? Testa dig!