Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Smittskydd initierade detta projekt som har genomförts av medarbetare från Vårdhygien.

Syftet med projektet var från början att få svar på vårdens följsamhet till att bedriva kohortvård, utföra smittspårning och om det förekom smittspridning runt kända bärare av MRSA. Över tid kom projektet att utökas med flera frågeställningar så som antal nya MRSA fall vid screening-, kliniska odlingar och smittspårning samt följsamhet till handlingsprogram för screening av patient med vårdkontakt utomlands.

Slutsatser:

  • Regeln om kohortvård vid slutenvård kan tas bort om patient med känt bärarskap av MRSA vårdas på enkelrum och i övrigt handläggs enligt handlingsprogram för MRSA.
  • Smittspridning sker framför allt från fall där bärarskap är okänt.
  • Följsamhet till korrekt tagna odlingar(intagningsscreening och smittspårning) behöver förbättras för att synliggöra okänt bärarskap.

Rapport och bilagor