Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det första fallet av Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) konstaterades 2012 i Saudiarabien. Sedan dess har 1 845 fall bekräftats, varav 704 dödsfall (ECDC 161104). De flesta primärfall har varit äldre eller haft underliggande sjukdomar.

Utbrottet har sitt ursprung på Arabiska halvön och omgivande länder: personerna har smittats i Saudiarabien (som rapporterat 80 % av fallen), Förenade Arabemiraten, Jordanien, Qatar, Oman, Kuwait och Iran.

Ett flertal fall har diagnostiserats i länder utanför mellanöstern bland personer som hade rest i länder på Arabiska halvön eller som hade varit i kontakt med bekräftade fall.

Under maj-juni 2015 pågick ett utbrott av MERS-CoV i Sydkorea omfattande 185 personer. Den första personen som insjuknade i Sydkorea hade smittats under en resa till Arabiska halvön, och från denna person skedde sedan en snabb och omfattande spridning i flera led inom sjukvården och till familjemedlemmar. Efter att effektiva kontrollåtgärder sattes in lyckades Sydkorea stoppa utbrottet.

Smittvägarna för viruset är inte klarlagda men alltmer talar för att kameler kan smitta människor direkt eller indirekt.

Person till person-smitta, som står för huvuddelen av smittan, kan ske framför allt vid nära kontakt (troligen framför allt via luftvägssekret genom droppsmitta och kontaktsmitta), och nosokomial smitta har skett i flera fall. Många av fallen bland sjukvårdspersonal har varit asymtomatiska men allvarliga infektioner och till och med dödsfall har förekommit. För att undvika smittspridning till medpatienter och vårdpersonal är det viktigt att misstänkta fall av MERS-CoV identifieras tidigt, isoleras och att adekvat skyddsutrustning används vid vård av dessa patienter.

Det finns i nuläget inga tecken på att smittan sprids vidare i samhället.

MERS-CoV är sedan 1 december 2015 en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

När ska man misstänka infektion?

Man ska misstänka MERS coronavirus-infektion om:

 1. En person som har besökt Arabiska halvön insjuknar inom 14 dagar efter hemkomsten med allvarlig luftvägsinfektion med feber (>/= 38 grader)/anamnes på feber och hosta eller med misstänkt nedre luftvägsinfektion baserad på kliniska eller radiologiska fynd.

 2. En person som insjuknar med luftvägssymtom oavsett allvarlighetsgrad och/eller feber och har haft nära kontakt inom 14 dagar före insjuknandet med ett laboratorieverifierat fall och/eller sjukvårdskontakt i land där MERS-CoV-spridning förekommer.

MERS bör i första hand övervägas om personen vistats i länder där MERS-smitta har konstaterats, det vill säga i Saudiarabien, Arabemiraten (inklusive Dubai), Jordanien, Qatar, Oman, Kuwait eller Iran.

Vad ska man göra om misstanke uppstår?

Om personen kontaktar vården via telefon:

 • Vårdpersonal kontaktar infektionsbakjouren, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (08-585 800 00 vx). Om bakjouren så beslutar, hänvisas patienten direkt till infektionskliniken, Karolinska, Huddinge.
 • Provtagning för MERS sker enligt särskilda rutiner, se separat PM (länk nedan under PM anvisningar handlingsprogram med mera).
 • Transport från hemmet sker i första hand med ambulans, se separat PM (länk nedan under PM anvisningar handlingsprogram med mera).

Om personen söker på vårdcentral/närakut/akutmottagning utan infektionsakut:

 • Patienten tas direkt till ett enskilt rum utan att passera/vistas i väntrum.
 • Håll 1,5 meters avstånd (gäller utan skyddsutrustning).
 • Vårdpersonal använder följande skyddsutrustning:
  - operationsrock av vätsketätt material
  - andningskydd FFP3
  - skyddsglasögon/visir
  - handskar.
  (Om skyddsrock inte finns tillgänglig används långärmat plastförkläde. Om andningsskydd FFP3 inte finns tillgängligt används kirurgiskt munskydd IIR.)
 • Skyddsutrustningen tas av i följande ordning:
  1 handskar
  2 desinficera händerna
  3 skyddsrock (ta av så att den hamnar ut och in)
  4 desinficera händerna
  5 skyddsglasögen/visir (tas av bakifrån)
  6 desinficera händerna
  7 andningsskydd (ta båda remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet)
  8 desinficera händerna.

  Se checklista för på/avklädning, länk nedan.
 • Patient förses med kirurgiskt munskydd eller om detta inte tolereras engångsnäsduk och uppmanas att täcka mun och näsa med näsduk vid hosta eller nysning.
 • Kontakt med bakjouren på infektionskliniken Karolinska, Huddinge (08-585 800 00 vx) för beslut om vidare omhändertagande.
 • I vissa fall kan provtagning för MERS bli aktuell även på andra akutsjukhus, efter samråd med bakjouren Karolinska, Huddinge. Se dokument Provtagning för MERS, länk nedan.
 • För ambulanstransport, se separat PM på länk nedan. Informera om MERS-CoV-misstanke vid beställning av ambulans.
 • Rummet spärras av tills provsvar föreligger (alternativt rengörs och desinficeras noggrant av personal iklädd skyddsutrustning enligt ovan).
 • MERS-CoV kan överleva flera dagar på ytor. För ytdesinfektion används till exempel Virkon.

För utförlig information om falldefinition, vårdhygieniska aspekter och provtagning, Folkhälsomyndighetens handläggningsrekommendationer, reviderat 150901 (länk nedan under fördjupning).

PM, anvisningar, handlingsprogram med mera

Utbildningsmaterial

Information till resenärer

Kontaktpersoner

Fördjupning