Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

I september 2012 inkom ett första fall med en allvarlig luftvägsinfektion orsakad av ett nytt coronavirus. Det har sitt ursprung på Arabiska halvön och flest fall har haft sitt ursprung i Saudiarabien och har kommit att benämnas Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-coronavirus).

Sedan 2012 har cirka 2 000 fall av mers laboratoriebekräftats hos människor i 27 länder. Flest fall har rapporterats från arabiska halvön med majoriteten från Saudiarabien och från ett utbrott i Sydkorea med ursprung på den arabiska halvön. Samtliga fall av mers som rapporterats från andra delar av världen har varit patienter som bott eller rest i på arabiska halvön, eller som har haft kontakt med resande från detta område. Inga fall har påvisats i Sverige.

Smittvägarna för viruset är inte klarlagda men alltmer talar för att kameler kan smitta människor direkt eller indirekt.

Person till person-smitta, som står för huvuddelen av smittan, kan ske framför allt vid nära kontakt (troligen framför allt via luftvägssekret genom droppsmitta och kontaktsmitta), och nosokomial smitta har skett i flera fall. Många av fallen bland sjukvårdspersonal har varit asymtomatiska men allvarliga infektioner och till och med dödsfall har förekommit. För att undvika smittspridning till medpatienter och vårdpersonal är det viktigt att misstänkta fall av MERS-CoV identifieras tidigt, isoleras och att adekvat skyddsutrustning används vid vård av dessa patienter.

Det finns i nuläget inga tecken på att smittan sprids vidare i samhället.

MERS-CoV är sedan 1 december 2015 en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

När ska man misstänka infektion?

"Rekommendationer för handläggning av mers" är under produktion och kommer publiceras inom kort. Ovanstående rekommendationer riktar sig till verksamma inom hälso- och sjukvården och är tänkt att fungera som ett stöd vid handläggningen av misstänkta fall av mers.

Vad ska man göra om misstanke uppstår?

Om personen kontaktar vården via telefon:

 • Vårdpersonal kontaktar infektionsbakjouren, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (08-585 800 00 vx). Om bakjouren så beslutar, hänvisas patienten direkt till infektionskliniken, Karolinska, Huddinge.
 • Provtagning för MERS sker enligt särskilda rutiner, se separat PM (länk nedan under PM anvisningar handlingsprogram med mera).
 • Transport från hemmet sker i första hand med ambulans, se separat PM (länk nedan under PM anvisningar handlingsprogram med mera).

Om personen söker på vårdcentral/närakut/akutmottagning utan infektionsakut:

 • Patienten tas direkt till ett enskilt rum utan att passera/vistas i väntrum.
 • Håll 1,5 meters avstånd (gäller utan skyddsutrustning).
 • Vårdpersonal använder följande skyddsutrustning:
  - operationsrock av vätsketätt material
  - andningskydd FFP3
  - skyddsglasögon/visir
  - handskar.
  (Om skyddsrock inte finns tillgänglig används långärmat plastförkläde. Om andningsskydd FFP3 inte finns tillgängligt används kirurgiskt munskydd IIR.)
 • Skyddsutrustningen tas av i följande ordning:
  1 handskar
  2 desinficera händerna
  3 skyddsrock (ta av så att den hamnar ut och in)
  4 desinficera händerna
  5 skyddsglasögen/visir (tas av bakifrån)
  6 desinficera händerna
  7 andningsskydd (ta båda remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet)
  8 desinficera händerna.

  Se checklista för på/avklädning, länk nedan.
 • Patient förses med kirurgiskt munskydd eller om detta inte tolereras engångsnäsduk och uppmanas att täcka mun och näsa med näsduk vid hosta eller nysning.
 • Kontakt med bakjouren på infektionskliniken Karolinska, Huddinge (08-585 800 00 vx) för beslut om vidare omhändertagande.
 • I vissa fall kan provtagning för MERS bli aktuell även på andra akutsjukhus, efter samråd med bakjouren Karolinska, Huddinge. Se dokument Provtagning för MERS, länk nedan.
 • För ambulanstransport, se separat PM på länk nedan. Informera om MERS-CoV-misstanke vid beställning av ambulans.
 • Rummet spärras av tills provsvar föreligger (alternativt rengörs och desinficeras noggrant av personal iklädd skyddsutrustning enligt ovan).
 • MERS-CoV kan överleva flera dagar på ytor. För ytdesinfektion används till exempel Virkon.

För utförlig information om falldefinition, vårdhygieniska aspekter och provtagning, Folkhälsomyndighetens handläggningsrekommendationer, reviderat 150901 (länk nedan under fördjupning).

PM och anvisningar

Utbildningsmaterial

Information till resenärer

Kontaktpersoner

Fördjupning