Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om PNSP, inklusive smittvägar. Ev. behandling, enligt resistensmönster. Ta ställning till om patienten behöver vara hemma – gäller förskolebarn och viss sjukvårdspersonal. Se smittskyddsblad för läkare och "Handläggning av pneumokocker" nedan. Ring Smittskydd Stockholm för planering av fortsatt handläggning!
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Ska göras om patienten är ett förskolebarn eller vuxen/skolbarn med nära kontakt med förskolebarn. Innebär att provta familjemedlemmar och förskolekamrater.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: provtagning, vård och behandling för PNSP ska vara kostnadsfri för patienten.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

  • yrke/sysselsättning
  • namn på eventuell förskola och telefonnummer till föreståndare
  • vilka förhållningsregler som getts
  • om smittspårning påbörjats
  • namn och telefonnummer till ansvarig smittspårare.

Smittskyddsblad

PM och anvisningar

Handläggning av pneumokocker

PM för behandlande läkare alt. lokalt smittskydds-/stramaansvarig läkare avseende handläggning av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) med MIC > 1 mg/L.

Mer om pneumokocker

Svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, röda hund och stelkramp.

Kontaktpersoner

Externa länkar