Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vaccinationer/Elevhälsan

Material från Stockholms läns läkemedelskommittés Expertråd för Vaccinationers utbildningseftermiddag om vacciner och vaccination för elevhälsan 2017.

Filmade föreläsningar

Filmad föreläsning intro och presentation

Helena Hervius Askling, ordförande Expertgruppen för vaccinationer och bitr. smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm presenterar Expertrådet för vaccinationer Stockholms Läns Läkemedelskommitté.

Filmad föreläsning om Hepatit B och TB

Helena Hervius Askling, ordförande Expertgruppen för vaccinationer och bitr. smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm föreläser om hepatit B och TB – vem och hur vaccinera?

MAS-dagen

Material från Vårdhygien och Smittskydd Stockholms utbildning för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor i Stockholms län december 2016.

Legionella

Madeleine Kais, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm

Sårsmart

Anna-Lena Fastén, allmänläkare Strama Stockholm

Att åldras med hiv

Material från Posithiva gruppen, LAFA och Smittskydd Stockholms konferens, om kunskap och bemötande från den 28 november 2016.

Hygien och smitta i förskolan

Material från Strama-Stockholm och Smittskydd Stockholms utbildning för personal på förskolor, om hygien och smitta i förskolan från den 16 november 2016.

Ensamkommande flyktingbarn

Material från Smittskydd Stockholms utbildning för personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn november 2016

Mödrahälsovården

Material från Smittskydd Stockholms utbildning för personal i mödrahälsovården oktober 2016.

Aktuellt inom STI

Veronica Widen Karlsson, Dermatovenereolog, Enheten för sexuell hälsa, Hud kliniken, Södersjukhuset

Syfilis

Eva Björnelius, Överläkare Hud/Sesam, Karolinska Huddinge

Höstmöte Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga

Material från Smittskydd Stockholms utbildning september och oktober 2016.

Sticktillbud

Jenny Stenkvist, bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm

Filmade föreläsningar

Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga 2016

Material från Smittskydd Stockholms utbildning april 2016.

HIV

Presentation av Inger Zedenius, från Grundutbildning för lokalt Strama- och smittskyddsansvariga.

MRB i praktiken

Presentation av Ulla-Britt Thollström och Anna Hammarin, från Grundutbildning för lokalt Strama- och smittskyddsansvariga.

Regelverk 2016

Presentation av Peter Gröön, från Grundutbildning för lokalt Strama- och smittskyddsansvariga.

Tarminfektioner

Presentation av Helena Hervius Askling, från Grundutbildning för lokalt Strama- och smittskyddsansvariga.

TBE

Mona Insulander, epidemiolog/smittskyddssjuksköterska.

Tuberkulos

Presentation av Mats Pergert, från Grundutbildning för lokalt Strama- och smittskyddsansvariga.

Quizgenomgång Strama

Presentation av Anna-Lena Fastén, från Grundutbildning för lokalt Strama- och smittskyddsansvariga.

Miljö- och hälsoskyddsinpektörer

Material från Smittskydd Stockholms utbildning för miljö- och hälsoskyddsinpektörer den 19 april 2016.

Utbrottslathunden

Presentation av Maria-Pia Hergens, från informationsdag med Miljö- och Hälsoskyddsinspektörer.

TBE - När, Hur och Var?

Material från Smittskydd Stockholms utbildning för läkare och sjuksköterskor, mars och april 2016

Smittspårning av anmälningspliktiga sjukdomar i primärvård

Material från Smittskydd Stockholms utbildning om Smittspårning av anmälningspliktiga sjukdomar i primärvård, mars 2016.

Hepatit A och B

Veronica Woxén, Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm

Hepatit C

Malin Tihane, Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm

MRB i praktiken

Ulla-Britt Thollström, Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm och Anna Hammarin, Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm

Tarminfektioner

Joanna Nederby Öhd, Utbildningssamordnare, epidemiolog, Smittskydd Stockholm och Malin Tihane, Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm

Hiv och hepatit - för dig som möter personer med beroende

Material från Smittskydd Stockholms utbildning februari 2016.

Nya hepatit C-behandlingen

Katarina Rosén, sjuksköterska, IMB- mottagningen (infektion-missbruk-beroende), Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Asyl-migration

Utbildningsmaterial kring flyktingsituationen, framtaget av Smittskydd Stockholm.

Hygienrutiner på asylboenden

För dig som arbetar på ett asylboende. Tar bland annat upp hur du kan bidra till att förebygga spridning av tarmsmittor.

Filmad information till personal på asylboenden

Filmad föreläsning med information om hur smittspridning kan förebyggas på asylboenden. Filmen vänder sig främst till dig som arbetar på asylboenden och på boenden för ensamkommande barn men även till frivilligorganisationer.

Ebola

Utbildningsmaterial och filmer om ebola framtaget av Smittskydd Stockholm, Vårdhygien Stockholms län samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Filmer om ebola

Mers-CoV

Utbildningsmaterial framtaget av Smittskydd Stockholm om Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus.