Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Decembermötet

Det årliga decembermötet för personal vid ungdoms-, barnmorske- och SESAM-mottagningar i Stockholms län, december 2017

Hepatit och Hiv

Ingela Berggren, Owe Källman och Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare

Inledning

Owe Källman, biträdande smittskyddsläkare

Juridik

Peter Gröön, landstingsjurist

MAS-dagen

Informationsdag för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor för särskilda boendeformer i Stockholms län, december 2017.

Gemensam intro

Anna Hammarin, smittskyddssjuksköterska och Ulrika Norkvist, hygiensjuksköterska

Svenska HALT

Fanny Bergman, hygiensjuksköterska och Tomas Söderblom, epidemiolog

Tuberkulos

Björn Andersson, smittskyddssjuksköterska

Ensamkommande barn, människor som söker asyl, och/eller andra migranter

Material från eftermiddagsutbildning för personal som arbetar med ensamkommande barn/ungdomar, asylsökande och/eller andra migranter, november 2017.

Juridik

Peter Gröön, landstingsjurist

Tuberkulos

Ingela Berggren, biträdande smittskyddsläkare och Björn Andersson, smittskyddssjuksköterska

Nätverket Smittskydd i förskolans utbildningsdag

Åhörarkopior från nätverket Smittskydd i förskolans utbildningsdag för personal inom smittskydd, miljö- och hälsoskydd, barnhälsovård och förskola, november 2017.

Hygienåtgärder

Arbetsmiljöverkets regler om hygienåtgärder och smittrisker i arbetsmiljön Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket

Smitta i förskolan.pdf

Miljö & hälsas råd och krav kring hygien och smitta i förskolan Fredrik Haux, enheten för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten

Smittskydd i förskolan.pdf

Hur ska vi tänka om smitta och smittspridning i förskolan? Och lite om MRSA och streptokocker. Eva Gustavsson, bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne

Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor

Material från Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor november 2017.

ARB

Owe Källman, biträdande smittskyddsläkare

Hepatit C

Malin Tihane, smittskyddssjuksköterska

TBE

Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska

Mödrahälsovården

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga möte för personal inom mödrahälsovården oktober 2017.

Höstmöte

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga höstmöte för lokalt smittskydd- och stramaansvariga läkare och sjuksköterskor oktober 2017.

ARB

Owe Källman, biträdande smittskyddsläkare och Anna Hammarin, smittskyddssjuksköterska.

Mikrobiologi

Maria Rotzén Östlund, biträdande smittskyddsläkare och Owe Källman, biträdande smittskyddsläkare.

Filmade föreläsningar

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga möte för Miljö- och hälsoskyddsinspektörer maj 2017.

EHEC

Mona Insulander, epidemiolog/smittskyddssjuksköterska.

ESBL

Owe Källman, biträdande smittskyddsläkare.

Smittskyddshändelser

Mona Insulander, Maria-Pia Hergens, Joanna Nederby Öhd, epidemiolog/smittskyddssjuksköterskor, Marie Nordahl, Malin Tihane, smittskyddssjuksköterskor.

Smittspårningskurs

Material från Smittskydd Stockholms Smittspårningskurs för öppenvården april 2017.

Hepatit C

Malin Tihane, smittskyddssjuksköterska

MRB i praktiken

Anna Hammarin och Ulla-Britt Thollström, smittskyddssjuksköterska

Mässling

Karin Persson, smittskyddssjuksköterska.

SmiNet

Tomas Wahl, IT-samordnare.

Tarminfektioner

Malin Tihane, smittskyddssjuksköterska och Joanna Nederby Öhd, epidemiolog

Tuberkulos

Björn Andersson, smittskyddssjuksköterska.

Utbrottsutredningar

Maria-Pia Hergens och Mona Insulander, epidemiolog/smittskyddssjuksköterska

TBE

Material från Smittskydd Stockholms eftermiddag om TBE mars 2017.

TBE

Mona Insulander, Epidemiolog/smittskyddssjuksköterska

TBE

Lars Lindqvist, Infektionsläkare Karolinska sjukhuset.

Beroendevården

Material från Smittskydd Stockholm för beroendevårdens utbildningseftermiddag februari 2017.

Hepatit C

Malin Tihane, smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm

Vaccinationer/Elevhälsan

Material från Stockholms läns läkemedelskommittés Expertråd för Vaccinationers utbildningseftermiddag om vacciner och vaccination för elevhälsan 2017.

Filmade föreläsningar

Filmad föreläsning intro och presentation

Helena Hervius Askling, ordförande Expertgruppen för vaccinationer och bitr. smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm presenterar Expertrådet för vaccinationer Stockholms Läns Läkemedelskommitté.

Filmad föreläsning om Hepatit B och TB

Helena Hervius Askling, ordförande Expertgruppen för vaccinationer och bitr. smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm föreläser om hepatit B och TB – vem och hur vaccinera?

Att åldras med hiv

Material från Posithiva gruppen, LAFA och Smittskydd Stockholms konferens om kunskap och bemötande från den 28 november 2016.

 

Filmade föreläsningar