Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det finns flera planer som beskriver hur länets smittskyddsverksamhet ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.

Epidemiberedskapsplanen för landstinget anger ramen. Fördjupade planer beskriver beredskapen inför en influensaepedemi, vid en attack med antrax och hur man bäst ska ta hand om patienter med fågelinfluensa.

Landstinget har också en central medicinsk katastrofplan. Målet med den är att minimera konsekvenserna för de somatiska och psykiska följdverkningar som kan uppstå vid allvarliga och extraordinära händelser, som olyckor och katastrofer.

Beredskapsplaner

Epidemiberedskapsplan

Beskriver hur Stockholms läns smittskyddsverksamhet och hälso- och sjukvård ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.

Katastrofmedicinsk beredskapsplan

Beskriver en modell för ledning av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting vid stor olycka, katastrof eller extraordinära händelser.

Pulverbrev/misstänkta postförsändelser

Handlingsplan för pulverbrev

Handlingsplan inom Stockholms läns landsting för hantering av misstänkta postförsändelser, så kallade "pulverbrev”, som kan innebära hot. Gäller till exempel mjältbrand (antrax).

Influensa/fågelinfluensa

Internationella hot mot människors hälsa

Epidemiberedskapsplan flyg (IHR)

Vid internationella hot mot människors hälsa har smittskyddsläkaren tillsammans med andra aktörer ett särskilt ansvar att ha en beredskapsplan gällande smittsamma sjukdomar.

Epidemiberedskapsplan hamn (IHR)

Vid internationella hot mot människors hälsa har smittskyddsläkaren tillsammans med andra aktörer ett särskilt ansvar att ha en beredskapsplan gällande smittsamma sjukdomar.

Rutiner vid transport

Ambulanstransport - Hygienrutiner

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Kontaktpersoner