Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hepatiter

Hepatit A - helårsstatistik 2016

28 fall av hepatit A anmäldes under 2016. Endast tre var smittade i Sverige. Många fall kunde ha undvikits genom vaccination inför utlandsresa.

Hepatit B - helårsstatistik 2016

27 fall av akut hepatit B, en minskning jämfört med föregående "toppår". Antalet nya fall av kronisk hepatit B var oförändrat med 391 fall 2016 jämfört med 404 fall 2015.

Hepatit B - Helårsstatistik 2014

2014 anmäldes 30 fall av akut hepatit B. En ökning noterades bland personer som injicerar narkotika. Väsentligen oförändrat antal nya fall av kronisk hepatit B (364).

Hepatit C - helårsstatistik 2016

553 nydiagnostiserade fall av hepatit C rapporterades under 2016. Primärvården hittar flest fall. Angeläget med ökad testning för denna "tysta" infektion.

Hepatit C - Helårsstatistik 2014

Totalt anmäldes 522 nydiagnostiserade fall av hepatit C under 2014. Vårdcentralerna och Sprututbytet ställde flest hepatit C-diagnoser.

Hiv

Hiv - Helårsstatistik 2015

Antal nya fall av hiv ligger på samma nivå som året innan. MSM dominerar bland smittade i Sverige och 20 % hade samtidigt en annan STI vid diagnostillfället.

Hiv - Helårsstatistik 2014

Vi ser en fortsatt minskning av personer som diagnostiseras med hiv i Stockholm. Tidig diagnos och behandling är bästa skyddet mot fortsatt hiv-transmission.

Resistenta bakterier

ESBL - Helårsstatistik 2015

År 2015 anmäldes 2614 fall med ESBL-bildande bakterier. Incidensen per 100 000 invånare ökar i motsvarande takt.

ESBL - Helårsstatistik 2014

Fortsatt ökning av ESBL. Under 2014 rapporterades 2461 fall att jämföra med 2184 föregående år, en ökning med nästan 13%.

ESBLcarba - helårsstatistik 2016

Fortfarande anmäls få fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, 57 fall under 2016. Dock är det en kraftigt stigande tendens vilket är något oroande.

ESBLcarba - Helårsstatistik 2014

Under 2014 rapporterades 16 fall av ESBLcarba i SLL att jämföra med 12 fall 2013. Fjorton av fallen är utlandsvårdade patienter.

VRE - Helårsstatistik 2014

Totalt antal rapporterade VRE-fall under 2014 var 56, att jämföra med 45 fall 2013. De flesta fall är hittade i smittspårning eller utlandsscreening.

VRE - Helårsstatistik 2013

Totalt rapporterades 45 nya fall med VRE under 2013, vilket är en minskning då det var 85 fall under 2012.

STI

Klamydia - Helårsstatistik 2015

Under 2015 inkom 10 133 kliniska klamydiaanmälningar till Smittskydd Stockholm, vilket är en ökning med 661 fall (7 %) jämfört med 2014.

Klamydia - Helårsstatistik 2014

Under 2014 inkom 9 472 kliniska klamydiaanmälningar till Smittskydd Stockholm, vilket är en ökning med 663 fall jämfört med 2013.

Tarminfektioner

Cryptosporidium - Helårsstatistik 2015

Under 2015 rapporterades 84 fall (77 fall år 2014) varav 48 kvinnor och 36 män. Av de 53 fall (63 %) som hade smittats utomlands har 16 (30 %) smittats i Spanien respektive Portugal.

Salmonella - Helårsstatistik 2015

Antal fall av anmälda salmonella är i samma storleksordning som förra året, med 28 % anmälda som inhemska. 12 % av alla salmonellafall var barn 0-5 år.

TBE

TBE - Helårsstatistik 2015

Under 2015 diagnostiserades 83 fall av TBE, 28 kvinnor och 55 män. Majoriteten av de som insjuknat var i åldrarna 45-75 år, tre barn7 år eller yngre men ingen under 3 år.

TBE - Helårsstatistik 2013

Under 2013 diagnostiserades 100 fall av TBE i Stockholms län. Majoriteten (95%) är smittade på platser där flera fall av TBE förekommit tidigare.

Tuberkulos

Tuberkulos - Helårsstatistik 2014

Tuberkulos ökar i Stockholm. Personer som smittats i högendemiska länder riskerar att aktivera en latent infektion. Tidig screening kan förhindra vidare spridning.

Säsongsstatistik

Övriga

HTLV - Helårsstatistik 2014

Endast ett fåtal fall av HTLV diagnostiseras årligen i SLL. Under 2014 rapporterades 8 fall, varav de flesta upptäcktes genom smittspårning eller blodgivarscreening.

Harpest - helårsstatistik 2016

Totalt anmäldes 18 fall av harpest (10 män, 8 kvinnor) i åldern 7-72 år och för 14 av dessa uppgavs en smittort inom SLL.

Harpest - Helårsstatistik 2015

37 fall av harpest anmäldes under 2015. Åldesspannet var 7-83 år och fallen fördelade sig på 21 män och 16 kvinnor. 11 av fallen uppgav smittort inom länet.

Kikhosta - helårsstatistik 2016

Den kraftiga ökningen av antalet rapporterade kikhostefall 2014 och 2015 höll sig på samma höga nivå 2016 med ännu fler anmälda fall; 182 stycken.

Legionella - helårsstatistik 2016

40 fall av legionella anmäldes 2016, vilket är oförändrat sedan föregående år, trots ökad provtagning. Hälften var smittade utomlands, varav flera i Dubai.

Malaria - Helårsstatistik 2015

64 fall av malaria rapporterades 2015. Alla utom fem smittades i Afrika söder om Sahara – angeläget med malaria-profylax vid resa dit!

Malaria - Helårsstatistik 2014

Under 2014 sågs en ökning av malaria, förklarad av en kraftig ökning av Plasmodium vivax hos migranter från Afrikas horn.

Pneumokocker, invasiv - Helårsstatistik 2015

Antalet barn med svår pneumokocksjukdom, framför allt lunginflammation med blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation, fortsätter att sjunka - bara ett barn yngre än två år 2015!