Registreringsblankett för infektionsregistrering

Registreringsblankett för infektionsregistrering

Registreringsblankett för infektionsregistrering

Infektioner i särskilt boende. Registrering av inträffade fall.

  • Vårdhygien Stockholms län