Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting har ett handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner, VRI. VRI är ett stort patientsäkerhetsproblem i hälso- och sjukvården. Det vållar de drabbade stort lidande och medför höga kostnader för samhället.

Cirka 300 patienter med VRI vårdas dagligen i landstingets slutenvård. Forskning pekar på att 20 till 30 procent av infektionerna är möjliga att förebygga.

Det här gäller i Stockholms län

 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 18 april 2017

  • att godkänna den nya versionen av handlingsprogrammet för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården
  • att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att implementera reviderad version av handlingsprogrammet för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården
  • att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att införa Infektionsverktyget för att mäta förekomsten av VRI och göra uppföljningar i vården

Framgångsfaktorer

Fördjupning