Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stick- och skärskador inom vården utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C.

Risken för smitta är beroende av mängden blod som förs över samt koncentrationen av virus i blodet. Som enkel regel gäller att risken för smittoöverföring är c:a 30 % vid hepatit B, 3 % vid hepatit C och 0.3 % vid hiv infekterat blod. Risken för blodsmitta vid blodstänk i öga eller på slemhinna är liten men ska handläggas som stickskada.

Många inom vården utsätts för stick- och skärskador men rapportering av skadan sker inte alltid. Varje stick- eller skärskada skall anmälas som skadeincident så att situationer med ökad risk för hudpenetrerande skada eller stänk kan identifieras och åtgärdas.

Handlingsprogram

Kampanj för sticksäkra arbetssätt och produkter

E-utbildning

E-utbildning om smitta och stickskador - Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit fram utbildningar speciellt inriktade på arbetsmiljö inom hälso- och sjukvårdssektorn. Med fokus på friskfaktorer guidas du genom övergripande processer, konkreta tips och inom vården högaktuella riskfaktorer.