Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Syrgas

Värdet av syrgas vid hjärtinfarkt med normal/lätt sänkt saturation är utan klar evidens och i väntan på resultatet av DETOX-studien, ges syrgas. Via grimma ges 2-4 l/min: användes enkel mask ska flödet vara minst 5 l/min. Kontrollera effekten med pulsoximetri. Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, med risk för koldioxidretention ges låg dos oxygen initialt, t ex 0,5-1 l/min. Utför arteriell blodgasmätning vid KOL.

Nitroglycerin

Verkar antiischemiskt genom kärldilatation främst på vensidan med minskad preload som följd, även kranskärlen kan påverkas i högre doser. Har smärtlindrande effekt.

Indikationer
Förstahandsbehandling vid ischemisk bröstsmärta. Behov av snabb blodtryckssänkning. Vänstersvikt.

Kontraindikationer
Hypotension (systoliskt blodtryck <90 mm Hg), hypovolemi, hjärttamponad, högerkammarinfarkt. Försiktighet vid tät aortastenos.

Biverkningar/komplikationer
Blodtrycksfall, takykardi, huvudvärk.

Dosering
Spray Glytrin 0,4 mg sublingualt alternativt Suscard 2,5 mg buccalt. Om behov av upprepade doser nitroglycerin sublingualt rekommenderas infusionsterapi med startdos 0,25 µg/kg/min.

Morfin

Initialt ges 1-2 mg/min iv till smärtfrihet (dos ca 0,15 mg/kg, motsvarar ca 10 mg för 70 kg). Halva dosen kan upprepas efter 10-15 min om smärtan kvarstår. Illamående är vanligt efter första morfininjektionen - överväg inj metoklopramid (Primperan) 5 mg/ml, 1-2 ml iv som profylax eller behandling alternativt inj ondansetron 2 mg/ml, 2-4 ml iv. Ett annat alternativ är inj haloperidol (Haldol) 5 mg/ml, 0,2-0,4 ml iv.

Betablockad

Betablockerare verkar antiischemiskt främst genom att minska myokardiets syrebehov. Har arytmiförebyggande och smärtlindrande effekt. Intravenös användning rekommenderas inte på hemodynamiskt instabila patienter på grund av ökad risk för kardiogen chock.

Indikationer
Intravenös administrering kan ges i tidigt infarktskede, särskilt vid bröstsmärta, takykardi och/eller högt blodtryck. Peroral behandling startas rutinmässigt första dygnet eller efter intravenös behandling.

Kontraindikationer
Risk för utveckling av akut hjärtsvikt eller kardiogen chock. Sjuk sinusknuta, AV-block II–III, bradykardi, astma. Försiktighet vid hypotension (BT <100 mm Hg).

Dosering
Inj metoprolol (Seloken) 5 mg iv vid behov, kan upprepas om puls >60/min och systoliskt blodtryck >100 mm Hg. Därefter ges tabl metoprolol 25-50 mg x 2-3 första dygnet, därefter tabl i retardform alternativt tabl bisoprolol vid astma.