Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Här finns Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd samt aktuella vägledningar i arbetet med våld i nära relationer.

Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer inkluderar hälso– och sjukvårdens och tandvårdens ansvar och arbete med våld i nära relationer. Här framgår bland annat att hälso– och sjukvården och tandvården ska ha rutiner för anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Dessutom ska det finnas rutiner för dokumentation och samverkan mellan olika aktörer med syftet att planera för patientens fysiska och psykiska behov av omvårdnad.

Socialstyrelsens handbok Våld har reviderats för att stämma med föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer.

Handbok Våld

Handboken Våld ska vara ett stöd i den praktiska tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:4.

Socialstyrelsen rekommenderar i denna vägledning att frågor om erfarenheter av våld ställs till alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovård och vuxenpsykiatri samt i alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Vägledningen syftar till att öka förutsättningarna för hälso- och sjukvården och tandvården att upptäcka våld i nära relationer.