Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

En basal demensutredning ska innehålla

  • en strukturerad anamnes
  • intervju med anhöriga eller närstående
  • bedömning av personens fysiska och psykiska tillstånd
  • kognitiva test, MMSE-SR och klocktest
  • en strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmågan
  • provtagning för att utesluta annan sjukdom som kan ge kognitiva problem
  • datortomografi.

Om den basala utredningen inte ger tillräcklig information för att ställa diagnosen bör patienten genomgå en utvidgad utredning.

Rekommendationer för primärvården är en folder som innehåller en kort sammanfattning av riktlinjerna och även beskriver dagens behandlingsrekommendationer vid demenssjukdom.

Funktions- och aktivitetsbedömning

Funktions- och aktivitetsbedömning är en viktig del i en basal demensutredning och görs av arbetsterapeuter på primärvårdens rehabiliteringsenheter.

CeFAM, Centrum för allmänmedicin, har tagit fram en folder i fickformat med tips och råd för dig som möter patienter med kognitiv svikt och/eller demens där det är aktuellt att remittera till arbetsterapeut. 

Foldern redogör bland annat för:

  • Hur en funktions- och aktivitetsbedömning går till.
  • Vad en arbetsterapeut kan hjälpa till med när den basala utredningen är klar. Exempelvis anpassning av boendemiljö eller utprovning av kognitiva hjälpmedel.
  • Förslag på hur remisser bör skrivas.

Information på Viss.nu