Rekommendationer för primärvården

Rekommendationer för primärvården

Rekommendationer för primärvården

Kort sammanfattning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.