Vilka ska remitteras till minnesmottagningarna, vad är knäckfrågorna för primärvården?

Vilka ska remitteras till minnesmottagningarna, vad är knäckfrågorna för primärvården?

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.