Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Den 23 november 2016  presenterar Socialstyrelsen en remissversion av ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom”. Till skillnad från nuvarande rekommendationer kommer de reviderade endast innehålla ny kunskap eller sådant som idag inte fungerar optimalt. De reviderade riktlinjerna kommer att ersätta de befintliga.

Inom Stockholms län samordnas remissvaret för kommuner och landsting.

Synpunkter kommer att lämnas på länsnivå till Socialstyrelsen. Arbete kommer att ske med hjälp av sakkunniga från kommun och landsting, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt specialitetsrådet för geriatrik och allmänmedicin. 

Nätverket för demensfrågor inom Stockholms län är en viktig samarbetspartner och består av ledamöter från både kommun och landstinget. Pa­tient- och anhörigföreningar samt Svenskt demenscentrum är också viktiga samarbetspartners.

Synpunkter på remissversionen av riktlinjerna mejlas senast den senast den 1 mars 2017 till: Eva Stål  eller Anna Nerelius


Observera
att synpunkterna bör vara generella, och ska inte omfatta detaljfrågor och synpunkter av lokal natur.

Slutversionen av riktlinjerna kommer att publiceras i december 2017.

Utvärderingsseminarium den 13 oktober 2015

I fem år har Sverige haft nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Socialstyrelsen har gjort en första uppföljning av riktlinjerna och har sedan erbjudit dialog om resultatet i respektive län. Vårdpersonal har då haft möjlighet att summera resultat och erfarenheter av det arbete som genomförts i Stockholms län för att implementera riktlinjerna och utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.  

Nya demensriktlinjer hösten 2017

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom har fått ett stort genomslag, visade den utvärdering som kom förra året. Men den pekade också på flera brister och riktlinjerna håller därför på att revideras. Fokus ligger där på att förbättra vissa områden, till exempel omotiverade praxisskillnader. Tanken är också att ett vårdprogram ska komplettera de nya riktlinjerna för att ge en helhetssyn över demensvård och omsorg.

Läs mer om utvärderingen av de nationella riktlinjerna på

Regionalt vårdprogram för Stockholms län

I Stockholm finns ett regionalt vårdprogram för demens.

Kontakt