Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Socialstyrelsen presenterade 2010 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna ska främja vårdens och omsorgens kvalitet och motverka regionala skillnader i omhändertagandet av personer med demens i landet.

Riktlinjerna förtydligar huvudmännens skyldigheter, det vill säga kommunernas och landstingens ansvarsområden för patientgrupper med kognitiv svikt och annan demenssjukdom.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer inom:

  • förebyggande åtgärder, genetisk vägledning och screening
  • utredning och diagnostik
  • organisation
  • aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel
  • dagverksamhet
  • boende
  • stöd till anhöriga
  • omvårdnad
  • läkemedelsbehandling
  • beteendemässiga- och psykiska symtom vid demenssjukdom och konfusion.

Utvärderingsseminarium den 13 oktober 2015

I fem år har Sverige haft nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Socialstyrelsen har gjort en första uppföljning av riktlinjerna och har sedan erbjudit dialog om resultatet i respektive län. Vårdpersonal har då haft möjlighet att summera resultat och erfarenheter av det arbete som genomförts i Stockholms län för att implementera riktlinjerna och utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.  

Nya demensriktlinjer hösten 2017

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom har fått ett stort genomslag, visade den utvärdering som kom förra året. Men den pekade också på flera brister och riktlinjerna håller därför på att revideras. Fokus ligger där på att förbättra vissa områden, till exempel omotiverade praxisskillnader. Tanken är också att ett vårdprogram ska komplettera de nya riktlinjerna för att ge en helhetssyn över demensvård och omsorg.

Läs mer om utvärderingen av de nationella riktlinjerna på

Regionalt vårdprogram för Stockholms län

I Stockholm finns ett regionalt vårdprogram för demens.

Kontakt