Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Viktigt meddelande: Underhållsarbete på Vårdgivarguiden

Underhållsarbete på Vårdgivarguiden

För närvarande pågår arbete med uppgradering av Vårdgivarguidens plattform. Vi beklagar eventuella störningar. 

Sökträffar

Akut appendicit

Vårdprogrammet avser att ge praktiska råd till allmänläkare, akutläkare, kirurger, gastroenterologer, radiologer, barnläkare, barnkirurger med flera vid diagnostik och behandling av patienter som...

 • 2007,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet avser att ge praktiska råd till allmänläkare, akutläkare, kirurger, gastroenterologer, radiologer, barnläkare, barnkirurger med flera vid diagnostik och behandling av patienter som...

Akuta tarminfektioner hos vuxna

Handläggning av akuta tarminfektioner hos vuxna i primär- och slutenvård. Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för bästa möjliga behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

 • 2014,
 • Regionala vårdprogram
Handläggning av akuta tarminfektioner hos vuxna i primär- och slutenvård. Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för bästa möjliga behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Allergi och astma hos barn och ungdomar

Allergi och astma hos barn och ungdomar är ett vårdprogram för att förebygga, utreda och behandla barn och ungdomar med allergi och astma. Det ska underlätta samarbetet mellan olika vårdenheter, så...

 • 2006,
 • Regionala vårdprogram
Allergi och astma hos barn och ungdomar är ett vårdprogram för att förebygga, utreda och behandla barn och ungdomar med allergi och astma. Det ska underlätta samarbetet mellan olika vårdenheter, så...

Astma hos vuxna

Astma hos vuxna är ett regionalt vårdprogram för patienter med astma i vuxen ålder. Det riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor i primär- och specialistvård, men även till en bred...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram
Astma hos vuxna är ett regionalt vårdprogram för patienter med astma i vuxen ålder. Det riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor i primär- och specialistvård, men även till en bred...

Behandling av klimakteriella symtom

Behandling av klimakteriella symtom är ett regionalt vårdprogram som främst riktar sig till personal som möter patienter. Programmet kan även läsas av patienter och närstående. Vårdprogrammet...

 • 2005,
 • Regionala vårdprogram
Behandling av klimakteriella symtom är ett regionalt vårdprogram som främst riktar sig till personal som möter patienter. Programmet kan även läsas av patienter och närstående. Vårdprogrammet...

Blödningssjukdomar

Vårdprogrammet Blödningssjukdomar är baserat på det nationella vårdprogrammet för vård och behandling av blödarsjuka. Det har sedan anpassats för Stockholms läns landsting. Programmet ger riktlinjer...

 • 2003,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet Blödningssjukdomar är baserat på det nationella vårdprogrammet för vård och behandling av blödarsjuka. Det har sedan anpassats för Stockholms läns landsting. Programmet ger riktlinjer...

Cerebral pares hos barn och ungdom

Vårdprogrammet innehåller uppdaterad kunskap om funktionsnedsättningen samt en checklista med konkreta råd och åtgärder.

 • 2016,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet innehåller uppdaterad kunskap om funktionsnedsättningen samt en checklista med konkreta råd och åtgärder.

Demens

Vårdprogrammet innehåller riktlinjer för hur vård och omsorg för personer med demenssjukdom bör bedrivas i Stockholms län. Det riktar sig till all vårdpersonal som kommer i kontakt med demenssjuka...

 • 2011,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet innehåller riktlinjer för hur vård och omsorg för personer med demenssjukdom bör bedrivas i Stockholms län. Det riktar sig till all vårdpersonal som kommer i kontakt med demenssjuka...

Diskbråck i ländryggen

Diskbråck i ländryggen är ett regionalt vårdprogram som sammanfattar bästa möjliga vård för patienter med diskbråck. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer till vårdinsatser inom hela...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram
Diskbråck i ländryggen är ett regionalt vårdprogram som sammanfattar bästa möjliga vård för patienter med diskbråck. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer till vårdinsatser inom hela...

Fallprevention

Vårdprogrammet innehåller ett samlat kunskapsunderlag med riktlinjer för alla som möter patienter som riskerar fall inom primärvård, sjukhusvård, geriatrik samt särskilt boende. Det innehåller också...

 • 2008,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet innehåller ett samlat kunskapsunderlag med riktlinjer för alla som möter patienter som riskerar fall inom primärvård, sjukhusvård, geriatrik samt särskilt boende. Det innehåller också...

Hälsofrämjande levnadsvanor

Det regionala vårdprogrammet om hälsofrämjande levnadsvanor är framtaget som ett stöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Det vänder sig till såväl öppen...

 • 2016,
 • Regionala vårdprogram
Det regionala vårdprogrammet om hälsofrämjande levnadsvanor är framtaget som ett stöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Det vänder sig till såväl öppen...

Kronisk extremitetsischemi

Principer och rutiner för vård av patienter med kronisk extremitetsischemi (benartärsjukdom).

 • 2005,
 • Regionala vårdprogram

Kronisk njursvikt

Vårdprogrammet om kronisk njursvikt består av två delar, en medicinsk beskrivning av vårdutbud och behandling samt en omvårdnadsdel. Det gör inte anspråk på att vara heltäckande för den i många...

 • 2006,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet om kronisk njursvikt består av två delar, en medicinsk beskrivning av vårdutbud och behandling samt en omvårdnadsdel. Det gör inte anspråk på att vara heltäckande för den i många...

Kroniskt invasivt andningsstöd hos vuxna

Vårdprogrammet avser att ge stöd och vägledning kring vården av vuxna patienter i behov av trakeostoma och trakealkanyl med andningsstöd via en ventilator, Kroniskt Invasivt Andningsstöd, (KIAS)...

 • 2016,
 • Regionala vårdprogram

Kvinnlig urininkontinens

Vårdprogrammet riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med kvinnor med dessa besvär. Berörd personal ska ha kunskap om och kunna initiera utredning och...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med kvinnor med dessa besvär. Berörd personal ska ha kunskap om och kunna initiera utredning och...

Ledplastik vid höftarthros

Vårdprogrammet innehåller information om operationer med ledprotes i höftleden. Kunskapen är hämtad från årsrapporterna i Nationella höftplastikregistret och andra vetenskapliga studier. Det riktar...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet innehåller information om operationer med ledprotes i höftleden. Kunskapen är hämtad från årsrapporterna i Nationella höftplastikregistret och andra vetenskapliga studier. Det riktar...

Normal graviditet, förlossning och eftervård

Vårdprogrammet beskriver förutsättningarna för gravida kvinnor och den vårdkedja de erbjuds i ett Stockholmsperspektiv. Både graviditetsförloppet och eftervården beskrivs liksom vikten av nära samband...

 • 2005,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet beskriver förutsättningarna för gravida kvinnor och den vårdkedja de erbjuds i ett Stockholmsperspektiv. Både graviditetsförloppet och eftervården beskrivs liksom vikten av nära samband...

Nutrition med inriktning undernäring

Vårdprogrammet beskriver orsaker till och konsekvenser av undernäring samt hur dessa tillstånd kan förebyggas. Undernäring förekommer hos ungefär var tredje patient på sjukhus eller i särskilt boende...

 • 2005,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet beskriver orsaker till och konsekvenser av undernäring samt hur dessa tillstånd kan förebyggas. Undernäring förekommer hos ungefär var tredje patient på sjukhus eller i särskilt boende...

Omvårdnad vid cancersjukdom med inriktning bröstcancer

Vårdprogrammet har fokus på omvårdnad och är ett komplement till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer. Omvårdnadsaspekterna i hela vårdkedjan beskrivs, från diagnos...

 • 2006,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet har fokus på omvårdnad och är ett komplement till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer. Omvårdnadsaspekterna i hela vårdkedjan beskrivs, från diagnos...

Prevention, diagnostik och behandling av obstetriska sfinkterskador

Vårdprogrammet fokuserar på praktiskt förebyggande och handläggning av inträffade skador. Det vänder sig till all vårdpersonal inom obstetrikgynekologi i Stockholms läns landsting och innehåller även...

 • 2008,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet fokuserar på praktiskt förebyggande och handläggning av inträffade skador. Det vänder sig till all vårdpersonal inom obstetrikgynekologi i Stockholms läns landsting och innehåller även...

Respiratorisk insufficiens

Vårdprogrammet är tänkt att kortfattat ge patofysiologisk bakgrund till olika orsaker till kronisk hypoxemi samt till underventilation, och även förklara de fysiologiska effekterna av de...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet är tänkt att kortfattat ge patofysiologisk bakgrund till olika orsaker till kronisk hypoxemi samt till underventilation, och även förklara de fysiologiska effekterna av de...

Reumatoid artrit

Vårdprogrammet innehåller kartläggning och analys, strategier, kvalitetsmått, framtida medicinska och terapeutiska möjligheter och en beskrivning av organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet innehåller kartläggning och analys, strategier, kvalitetsmått, framtida medicinska och terapeutiska möjligheter och en beskrivning av organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av...

Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar

Det regionala vårdprogrammet Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar omfattar åldrarna 4-18 år. Det vänder sig till samtliga berörda vårdprofessioner: barnläkare,...

 • 2013,
 • Regionala vårdprogram
Det regionala vårdprogrammet Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar omfattar åldrarna 4-18 år. Det vänder sig till samtliga berörda vårdprofessioner: barnläkare,...

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Det regionala vårdprogrammet för stressrelaterad psykisk ohälsa ska ge riktlinjer för hur man kan bygga upp ett behandlingsprogram som kan utvecklas och leva vidare inom primärvårdens ramar.

 • 2007,
 • Regionala vårdprogram

Stroke

Vårdprogrammet för Stroke ska bidra till strokevårdens fortsatta utveckling i Stockholm. Programarbetet är en återspegling av att strokesjukdomen är en av våra stora folksjukdomar med 25 000...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet för Stroke ska bidra till strokevårdens fortsatta utveckling i Stockholm. Programarbetet är en återspegling av att strokesjukdomen är en av våra stora folksjukdomar med 25 000...

Trycksår - Prevention och behandling

Vårdprogrammet har till syfte att färre patienter ska drabbas av trycksår samt att belysa åtgärder som kan förebygga uppkomst av trycksår. Programmet är uppdelat i två delar. Del ett innehåller...

 • 2010,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet har till syfte att färre patienter ska drabbas av trycksår samt att belysa åtgärder som kan förebygga uppkomst av trycksår. Programmet är uppdelat i två delar. Del ett innehåller...

Vid misstanke om fysisk misshandel av spädbarn

Vårdprogrammet ska förmedla grundläggande kunskaper och fakta kring fysisk misshandel av späda barn upp till ett par års ålder. Det ska öka kunskaperna om misshandel som sker genom skakning, en...

 • 2011,
 • Regionala vårdprogram
Vårdprogrammet ska förmedla grundläggande kunskaper och fakta kring fysisk misshandel av späda barn upp till ett par års ålder. Det ska öka kunskaperna om misshandel som sker genom skakning, en...

Övervikt och fetma

Regionalt vårdprogram Övervikt och fetma baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta och, så långt som möjligt, evidensbaserade råd till alla som...

Regionalt vårdprogram Övervikt och fetma baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta och, så långt som möjligt, evidensbaserade råd till alla som...
Visar 1-30/31