Behandling av övervikt och fetma hos vuxna - kursanmälan

Behandling av övervikt och fetma hos vuxna - kursanmälan

Behandling av övervikt och fetma hos vuxna - kursanmälan

Anordnad av Överviktscentrum vid Karolinska universitetssjukhuset.