Materiel för sårvård och kompression

4. Materiel för sårvård och kompression - Fördelning av förskrivnings- samt kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.