Medicinteknisk apparatur i hemmet

2. Medicinteknisk apparatur i hemmet - Fördelning av kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.