Uppföljningsmodell som word-dokument

Uppföljningsmodell som word-dokument

Uppföljningsmodell som word-dokument

Den som förskriver eller lämnar ut ett hjälpmedel svarar för att produkten motsvarar brukarens behov, i det ansvaret ligger även att följa upp och utvärdera förskrivningen.