Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Som ett stöd i förskrivningsarbetet finns fyra olika behovstrappor (aktiviteter i dagliga livet, förflytta sig, kommunicera samt vård och behandling). Behovstrapporna bygger på hälso- och sjukvårdslagen och är tänkta att fungera som verktyg för hjälpmedelsförskrivare i arbetet med att säkerställa likvärdiga bedömningar för brukare i Stockholms län.

Trappstegen bygger på prioritering

Varje behovstrappa rymmer ett antal trappsteg, som bygger på en princip om prioritering. Generellt prioriteras brukare med stora behov framför brukare med mindre behov. Det innebär att livsuppehållande behov ska tillgodoses före andra behov. Därefter tillgodoser man basfunktioner i hemmet och hjälpmedel för vardagsfunktioner i närområdet. Först senare kan hjälpmedel för fritidssysselsättning förskrivas, vilket Stockholms län i dagsläget inte styrker.

Lagstadgade samhällsskyldigheter

Lagstadgade samhällsskyldigheter står över behovstrapporna. Grundläggande behov som krävs för att varje individ ska klara sina samhällskyldigheter enligt svensk lagstiftning – exempelvis allmän skolplikt, vittnesplikt eller skyldighet enligt smittskyddslagen – kan inte prioriteras bort utan måste alltid bli tillgodosedda.