Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies


  • Hjälpmedel som avses

   Adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare
   Bilevel inklusive befuktare
   Ventilator inklusive befuktare, andningsballong, hostapparat

  Förskrivare

  Se respektive hjälpmedel nedan

  • Förskrivningskriterier

   Adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare

   Kan förskrivas till patienter med centralt sömnapnésyndrom orsakad av hjärtsvikt.

   Ny information har inkommit som gör gällande att det är ökad risk för kardiovaskulära dödsfall vid adaptiv servoventilationsbehandling för patienter med systematisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.

   Adaptiv servo-bilevelapparat bör därför enbart förskrivas efter särskilt övervägande.

  • Egenansvar

   Andningsmask till bilevelapparat

  • Hjälpmedelsområde

   Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
  • Behovstrappa och -trappsteg

   Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
   Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

  Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


  Spara som standardval:

  • Andningsballong

  Förskrivare

  Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

  Andningsballong barn 2,5-25 kg

  Artikelbenämning:
  Andningsballong barn 2,5-25 kg
  Bild:
  Bild saknas
  Kortbeskrivning:
  Leverantör:

  Andningsballong vuxen

  Artikelbenämning:
  Andningsballong vuxen
  Bild:
  Bild saknas
  Kortbeskrivning:
  Leverantör:

  Välj i andra hand

  Andningsballong spädbarn <2,5 kg kompl.

  Artikelbenämning:
  Andningsballong spädbarn &lt;2,5 kg kompl.
  Bild:
  Bild saknas
  Kortbeskrivning:
  Leverantör:
  • Befuktare med inbyggd flödesgenerator för barn

  Förskrivare

  • Specialistläkare i pediatrik vid barnklinik med inriktning mot lungsjukdomar eller intensivvård
  • Förskrivningskriterier

   Kan förskrivas vid långvarigt behov för barn under 18 år.

   Utprovas på akutsjukhus. Hjälpmedlet ska möjliggöra fortsatt vård i hemmet eller visats hindra återinläggning på akutsjukhus.

  MyAirvo 2

  Artikelbenämning:
  MyAirvo 2
  Kortbeskrivning:
  myAIRVO 2, befuktare för hemsjukvård med integrerad flödes- generator (innehåller: 1 kammare HC360, 1 slangset 900PT500)

  Välj i andra hand

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Bilevel avancerad med befuktare

  Förskrivare

  Specialistläkare vid anestesi-, kardiologi-, lung-, öron- näsa- och halsklinik samt klinisk fysiologi. 

  Stellar 150

  Artikelbenämning:
  Stellar 150
  Kortbeskrivning:
  Stellar 150.Från sjukvård till hemvård, invasiv till noninvasiv, barn (13 kg+) till vuxna. Med målvolymsventilation iVAPS
  Leverantör:

  Välj i andra hand

  BiPAP A40

  Artikelbenämning:
  BiPAP A40 A-serien ventilation
  Kortbeskrivning:
  A-serien A40-ventilatorn är avsedd för behandling av vuxna och pediatriska patienter som väger över 10 kg. A40 kan ge IPAP 4 – 40cm H2O och EPAP 4 – 25ccm H2O. Karar att ge invasivt ventilationsstöd och har felxfunktion för utandningslättnad. Kan använda ett externt tillkopplat batteri utöver nätström. Finns även en dockningsbar batterimodul.
  Leverantör:
  Dokument:
  Dokument:
  • Bilevel inklusive befuktare

  Förskrivare

  Specialistläkare vid anestesi-, kardiologi-, lung-, öron- näsa- och halsklinik samt klinfysiologi. 

  Bilevel Auto 25 S9

  Artikelbenämning:
  Auto 25 S9
  Kortbeskrivning:
  Designad för att ge komfortabel tryckstödsbehandling med automatisk titrering av de övre luftvägarna. S9 Auto 25 är en autoanpassad tryckstödsutrustning idealisk för patienter som behöver både höga tryck och trycklättnad.
  Leverantör:

  Bilevel ST, iSleep 25

  Artikelbenämning:
  iSleep 25 Bilevel S/T inkl. väska och slang
  Kortbeskrivning:
  iSleep 25 BiLevel CPAP inkl. väska och slang. Breas iSleep 25 BiLevel CPAP är ett bilevel-tidssystem med CPAP-funktion. Den är utformad för att ge andningsstöd vid obstruktiva och centrala sömnrelaterade andningsproblem eller vid respiratoriskinsufficiens.
  Leverantör:

  Bilevel, iSleep 22

  Artikelbenämning:
  iSleep 22 BiLevel inkl. väska och slang
  Kortbeskrivning:
  iSleep 22 BiLevel inkl. väska och slang. Breas iSleep 22 BiLevel CPAP är en tekniskt avancerad och sofistikerad bilevel-S-enhet, avseed för OSA-behandling i hemmiljö. Synkar mjukt med patientens andningsrörelser mha triggertekniken eSync.
  Leverantör:

  Lumis 150 VPAP ST

  Artikelbenämning:
  Lumis 150 VPAP ST
  Kortbeskrivning:
  Flödesgenerator Bilevel för tryckstödsbehandling av patienter med andningsinsufficiens.
  Leverantör:

  Välj i andra hand

  System One BiPAP S/T

  Artikelbenämning:
  BiPAP S/T C-serien ventilation
  Kortbeskrivning:
  C-serien är avsedda att förbättra patientens andning genom att tillföra trycksatt luft genom en patientkrets. Den känner av patientens andningsansträngning genom att övervaka luftflödet i patientkretsen och anpassar sin effekt för att stödja inandning och utandning. Flex-funktion för ökad trycklindring under utandningsfasen.
  Leverantör:
  Dokument:
  Dokument:
  Dokument:
  Dokument:
  • Engångsandningsballong

  Förskrivare

  Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Hostapparat

  Förskrivare

  Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik eller neurologklinik
  Barnläkare med ansvar för lungmedicin på barnklinik

  CoughAssist

  Artikelbenämning:
  CoughAssist
  Kortbeskrivning:
  CoughAssist
  Leverantör:

  CoughAssist E70

  Artikelbenämning:
  CoughAssist E70 inkl. batteri 1043570 och väska 1098884
  Kortbeskrivning:
  Hostmaskin CoughAssist E70 är en mekanisk enhet för insufflation-exsufflation som simulerar en naturlig hostning genom att gradvis föra in en stor volym luft i lungorna, liknande ett djupt andetag, när du andas in (positivt tryck) och sedan snabbt vända luftflödet för att dra ut sekret (negativt tryck).
  Leverantör:
  Dokument:
  Dokument:

  Välj i andra hand

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Ventilator inklusive befuktare

  Förskrivare

  Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

  Ventilator, Trilogy 100

  Artikelbenämning:
  Ventilator Trilogy 100
  Kortbeskrivning:
  Trilogy är en ventilator klassad för livsuppehållande behandling och ger behandling genom reglering av både trycket och volymen. Enheten kan användas för icke-invasiv eller invasiv ventilation. Funktionen Flex ger trycklättnad under utandnings-fasen. Kan drivas med flera olika strömkällor inkl det inbyggda litium-jonbatteriet.
  Leverantör:
  Dokument:

  Vivo 60

  Artikelbenämning:
  Vivo 60 med engångsslangset
  Kortbeskrivning:
  Vivo* 60 är en livsuppehållande ventilator för barn och vuxna som behöver en mycket säker och pålitlig ventilation på sjukhuset eller i hemmet. Vivo 60 medför klinisk excellens, flexibilitet och låg ägandekostnad.
  Leverantör:

  Välj i andra hand

  Ventilator, Astral 150

  Artikelbenämning:
  Astral 150 (hemrespirator, enkel/dubbel krets)
  Bild:
  Bild saknas
  Kortbeskrivning:
  hemrespirator, enkel/dubbel krets
  Leverantör: