Planeringslista

Planeringslista

Planeringslista

För ärenden gällande hjälpmedel som ska ställas på planeringslista. Dokumentet finns under behovstrappan Kommunicera, steg 5 Delta i samhället.