Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hjälpmedelsguiden är landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning. Som förskrivare och/eller vårdgivare hittar du information om hur förskrivningsprocessen fungerar, hur ansvarsfördelningen ser ut och vilka förskrivningskriterier som gäller.

Hjälpmedelspolicyn ligger till grund

Hjälpmedelsguiden baseras på Hjälpmedelspolicyn och är en beskrivning av vilka behov som Stockholms läns landsting ska tillgodose utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Landstinget tillhandahåller hjälpmedel för dagliga livets aktiviteter i hemmet och närmiljön samt för vård och behandling. Hjälpmedelspolicyn reviderades 2016.

Hjälpmedelsguiden konkretiserar Hjälpmedelspolicyn och består av behovstrappor för Dagliga livets aktiviteter, Förflyttning, Kommunikation samt Vård och behandling.

Hjälpmedel är en integrerad del i habilitering, rehabilitering eller i vård och omsorg och vid all förskrivning av hjälpmedel görs en individuell behovsanalys.

Hjälpmedel är avsedda att kompensera funktionsnedsättning samt att förbättra, utveckla och/eller vidmakthålla funktion och förmåga.

ICF erbjuder struktur och ett standardiserat språk

Till grund ligger också International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Målet med klassifikationen är att erbjuda struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa.

ISO-klassificering

ISO 9999 är en internationell klassificering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Klassificeringen består av tre hierarkiska nivåer: Huvudgrupp, grupp och undergrupp. Varje huvudgrupp, grupp eller undergrupp består av en kod och en rubrik.

  • 09 - Hjälpmedel för personlig vård och skydd
  • 09 12 - Hjälpmedel vid toalettbesök
  • 09 12 03 - Flyttbara toalettstolar

Det är tillverkaren som ISO-klassificerar produkten med produktens syfte som utgångspunkt.

Samtliga hjälpmedel som förskrivs inom Stockholms läns landsting är ISO-klassificerade.