Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

När ska telefonkontakter rapporteras och när ska de inte rapporteras?

Se vårdinformatiks Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2015 för mer information om telefonkontakter.

Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2015

Nedan framgår även några exempel på när ett telefonsamtal kan ses som en vårdkontakt enligt Vårdinformatiks regelverk och inte:

1) Telefonkontakt med förälder som ger ny information om barnets sjukdomstillstånd. Läkaren beslutar att patienten ska genomgå en scintigrafi varför remiss skrives.

Svar: Telefonkontakten ska rapporteras för att man gjort en medicinsk bedömning utifrån den nya informationen och fattat beslut om vidare behandling.

2) Telefonkontakt med förälder för uppföljning av tidigare besök. Under samtalet framkommer att patienten inte blivit bättre och att medicineringen inte fungerar bra. Efter diskussion beslutas om att patienten ska prova annan medicinering.

Svar: Telefonkontakten ska rapporteras då man gjort en medicinsk bedömning.

3) Telefonkontakt med förälder där man berättar att patienten ska genomgå en scintigrafi inför kommande besök för att vinna lite tid.

Svar: Telefonkontakten ska inte rapporteras då ingen medicinsk bedömning gjorts. Scintigrafin rapporteras på det kommande besöket.

4) Telefonkontakt med förälder för meddelande av provsvar.

Svar: Telefonkontakten ska inte rapporteras för att delgivning av undersökningsresultat får anses ingå i det föregående besöket.

5) Telefonkontakt med orolig förälder som inte kommer ihåg vad som bestämdes vid besöket.

Svar: Telefonkontakten ska inte rapporteras då endast information om tidigare bedömning ges.

6) Förälder ringer och undrar hur ADHD-utredningen går till.

Svar: Telefonkontakten ska inte rapporteras då endast allmän information om förberedelser inför kommande besök ges.