Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vilka långsiktiga effekter förväntas det bli av det sjukdomsförebyggande arbetet i Stockholms län?

Det finns olika tänkbara effekter:

• Stärkt hälsosituation och fler friska levnadsår för befolkningen i Stockholms län.

• Minskad ojämlikhet i hälsa i befolkningen.

• Individens tillit stärks till den egna förmåga att ta ansvar för sin hälsa i mötet med vården.

• Insjuknande i sjukdomar som kan kopplas till metabola syndromet minskar.

• Levnadsvanornas påverkan på hälsan uppmärksammas och blir en daglig rutin i den ordinarie hälso- och sjukvården.

• Besparingar i form av minskade sjukvårdskostnader för sjukdomar som orsakas av ohälsosamma levnadsvanor.

• En hållbar hälso- och sjukvård utifrån hälsa, miljö, etik och ekonomi.

Uppdaterad: 3 juni 2016