Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Kan förvaltningen förtydliga vad som gäller avseende nybesök och återbesök och remisskravet?

Remisskravet gäller endast för nybesök hos läkare.För återbesök krävs ingen remiss.

I Regelverk för rapportering av vårdkontakter inom SLL definieras nybesök som ”öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande”. Återbesök definieras som ”öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande”.

Om ingenting annat står är remisser giltiga under ett års tid för samma åkomma enligt Regelverket för remisshantering som återfinns på Vårdgivarguiden. Under giltighetstiden gäller remissen för besök, behandling och återbesök för den angivna åkomman, om ingenting annat anges i remissen.

Förvaltningen kommer också göra ett förtydligande i förfrågningsunderlaget avseende vilka yrkeskategorier som ska kunna remittera en patient till vårdvalet. Idag står att endast läkare kan remittera patienten, men omfattningen håller på att ses över.